Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Aktualności

RSS
 • Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafialne 2017 Walichnowy

 • XXXV Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

  OK-BR.0002.7.2017

  Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814 ze zm.), § 15 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego zawiadamiam, że dnia 31 sierpnia 2017r. (czwartek) o godz. 1200 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbędzie się XXXV Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

 • Autobusy PKS Wieluń będą jeździć

  W dniu 23 sierpnia 2017r. na zaproszenie Andrzeja Szymanka – starosty wieruszowskiego, w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Ryszard Graczyk - prezes zarzadu i Marcin Muszalski – wiceprezes Zarządu PKS Wieluń Sp. z o.o. Tematem wspólnych rozmów był przewóz osób autobusami (komunikacja publiczna) realizowany przez PKS Wieluń na terenie powiatu wieruszowskiego. Wspólna rzeczowa dyskusja stron zaowocowała bardzo ważną dla mieszkańców naszego powiatu korzystających z komunikacji publicznej deklaracją: PKS Wieluń nadal będzie realizował kursy autobusów na terenie powiatu wieruszowskiego. Natomiast Zarząd Powiatu w zamian zadeklarował podjęcie działań ułatwiających PKS realizację zadeklarowanych zamierzeń.

 • Drużyna Powiatu Wieruszowskiego wzięła udział w biegu charytatywnym

  Niedzielne obchody 23. Dni Wieruszowa (20 sierpnia br.) rozpoczęto biegiem charytatywnym. W sportowej rywalizacji wzięła udział między innymi drużyna Powiatu Wieruszowskiego, reprezentowana przez pracowników Starostwa Powiatowego w Wieruszowie.

 • Dzisiejsze spotkanie na cmentarzu żydowskim odwołane!

  Dziękujemy za zainteresowanie informacją o spotkaniach na cmentarzu żydowskim w związku z 75. rocznicą likwidacji wieruszowskiego getta. To dobrze móc się przekonać, że poczucie lokalnej wspólnoty jest silne, że ludzkie odruchy są ważniejsze od uprzedzeń.

  Niestety - dzisiejsze spotkanie zostaje odwołane.

 • 75. rocznica likwidacji wieruszowskiego getta

  Mija właśnie 75 lat od likwidacji wieruszowskiego getta. To okrągła rocznica ważnych i tragicznych wydarzeń w historii miasta Wieruszów.


  Tych wszystkich, którzy chcieliby uczcić pamięć zamordowanych Żydów – mieszkańców Wieruszowa, zapraszamy w piątek 18. sierpnia ok. godz. 9.00 na kirkut (kirchof) – żydowski cmentarz, aby posprzątać teren wokół zbiorowej mogiły oraz w poniedziałek 21. sierpnia o godz. 18.00, aby zapalić znicz lub położyć kamyk pamięci.

 • Informacja

  W dniu 14 sierpnia 2017r. (poniedziałek)
  Starostwo Powiatowe w Wieruszowie będzie nieczynne

 • Obwieszczenie AS.6222.1.2017 w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego

  Na podstawie:
  • art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 519, ost. zm. Dz. U. z 2017 r., poz. 1089),
  • art. 33 oraz 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405)
  informuję, że w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie, Wydziale Architektury, Budownictwa i Środowiska, na wniosek Spółki Pfleiderer Prospan S.A. z siedzibą przy ul. Bolesławieckiej 10, 98-400 Wieruszów, toczy się postępowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego, udzielonego decyzją Starosty Wieruszowskiego z dnia 30 czerwca 2015 roku znak: AS.6222.1.2015, na prowadzenie instalacji do produkcji płyt drewnopochodnyc...

Script logo StudioStrona.pl