Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Aktualności

RSS
 • Święto Policji

  24 lipca br. na terenie Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie odbył się uroczysty apel z okazji Święta Policji. Wydarzenie było okazją do wręczenia policjantkom i policjantom nominacji na wyższy stopień służbowy.

 • Informacja w sprawie udzielenia dotacji na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie złożyło w dniu 14 lipca 2017 r. ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. II Ogólnopolski Integracyjny Bieg Uliczny.

 • NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

  Od 20 lipca 2017r. nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu wieruszowskiego jest już ponownie świadczona w pełnym zakresie. Na wakujące od początku czerwca miejsce Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu wyznaczyła adwokata Witolda Gabrysia.

 • Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

  W dniu 21 lipca br. odbyła się XXXIV Sesja Nadzwyczajna Rady Powiatu Wieruszowskiego.

  Podczas obrad radni podjęli uchwały w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2017r oraz w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2014 r.

 • Wizyta zagranicznych wolontariuszy

  Grupa wolontariuszy przebywająca przez ostatnie dwa tygodnie w Domu Wczasów Dziecięcych TPD w Głazie złożyła wizytę staroście wieruszowskiemu Andrzejowi Szymankowi. Spotkanie odbyło się w miniony czwartek, tj. 20 lipca br.

 • Podziękowanie dla Powiatu z okazji 110-lecia Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie

  Z okazji obchodzonego w ubiegłym tygodniu 110-lecia Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie Powiat Wieruszowski otrzymał szczególną statuetkę oraz odznakę, jako forma podziękowania i uznania za współpracę na rzecz rozwoju bankowości spółdzielczej w Lututowie.

 • XXXIV Sesja Nadzwyczajna Rady Powiatu Wieruszowskiego

  OK-BR.0002.8.2017        
          
  Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814 ze zm.), § 15 ust. 1 pkt 2 i § 16 ust. 2 i ust. 10 oraz 23 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego zawiadamiam, że dnia 21 lipca 2017r. (piątek) o godz. 800  w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbędzie się:


  XXXIV Sesja Nadzwyczajna Rady Powiatu Wieruszowskiego

 • 110 rocznica powstania Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie

  14 lipca 2017r. Starosta Wieruszowski uczestniczył w obchodach 110 rocznicy powstania Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.

  Główne uroczystości odbyły się w siedzibie banku przy ulicy Klonowskiej. Prezes banku Pan Marian Fita wraz przewodniczącym Rady Nadzorczej Jerzym Łuszczkiem dokonał uroczystego odsłonięcia tablicy upamiętniającej Jubileusz 110 – lecia powstania banku.

Script logo StudioStrona.pl