• Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • „Moja szkoła-mój wybór” Konkurs filmowy

   Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów. Konkurs jest wyłączną inicjatywą organizatorów i nie ma rangi konkursów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zmianami).

  • Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w powiecie wieruszowskim

   Od 1. lutego br. serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu wieruszowskiego
   na indywidualne, bezpłatne konsultacje z zakresu pozyskiwania dotacji z Funduszy Europejskich. 
   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich świadczy usługi w następującym zakresie:
   a)informowanie o projektach,
   b)informowanie o możliwości uzyskania dofinansowania oraz ogólne informacje  o Funduszach Europejskich,
   c)konsultacje na etapie przygotowania projektu,
   d)konsultacje na etapie realizacji projektu.
   Spotkania skierowane są do osób fizycznych, przedsiębiorców, stowarzyszeń oraz jednostek samorządu terytorialnego powiatu wieruszowskiego. 
   Mobilny Punkt Informacyjny będzie otwarty w każdy poniedziałek w godzinach
   12.00 – 15.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wieruszowie (Klub Pracy).
   Celem akcji jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

   W załączniku zamieszczono formularz zgłoszeniowy na indywidualne konsultacje.

Script logo StudioStrona.pl