Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego

Uprzejmie informujemy, że Wojewoda Łódzki, Pan Zbigniew Rau ogłosił XV edycję Konkursu Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego. Zgłaszanie kandydatów do Konkursu może następować w następujących kategoriach:

- Ład organizacyjny i społeczna odpowiedzialność biznesu,

- Mikro i małe przedsiębiorstwo,

- Gospodarstwo rolne,

- Innowacyjność.

Jest wyrazem uznania dla przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych oraz autorów innowacji z województwa łódzkiego za ich wkład w unowocześnianie i rozwój gospodarki regionu. Nagroda sprzyja także prezentacji i promocji działań prowadzących do sukcesów gospodarczych jej uczestników.   Udział w konkursie jest bezpłatny. Nagroda ma charakter honorowy nie wiąże się z żadną gratyfikacją finansową. Warunki zgłaszania kandydatów oraz formularze wniosków zawarte są w Regulaminie Nagrody, dostępnym na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: www.lodzkie.eu ( baner: Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego na rok 2018). Wypełniony wniosek w formie papierowej i elektronicznej należy przesłać na adres Sekretariatu Nagrody do dnia 26 marca 2018r.      

 

W przypadku pytań pomocą służy Sekretariat Nagrody :

Juliana Wojtysiak, tel. ( 42) 664-12-52; juliana.predowa@lodz.uw.gov.pl

Magdalena Żółtaszek – Mikina, tel. (42) 664-10-94; magdalena.zoltaszek-mikina@lodz.uw.gov.pl

Michał Mikina, tel. ( 42) 664-10-94; michal.mikina@lodz.uw.gov.pl    

Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, budynek E, pok. 221. 

Script logo StudioStrona.pl