Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Wojewódzkie obchody Dnia Rodziny na terenie powiatu wieruszowskiego

Przedstawiciele Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w tym Anna Mroczek Dyrektor RCPS gościli 10 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie. Spotkanie związane było omówieniem wojewódzkich obchodów Dnia Rodziny, organizowanych przez RCPS w Łodzi.

Po wstępnych ustaleniach, organizację uroczystości planuje się na terenie powiatu wieruszowskiego, w dniu 26 maja 2018 roku, na którego organizację zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe.

Celem święta jest promocja idei rodziny, w tym propagowanie rodzinnej pieczy zastępczej, a także zachęcanie do podejmowania inicjatyw na rzecz wspierania rodzin w województwie łódzkim.

Script logo StudioStrona.pl