Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

XLI Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego - informacje

W dniu 31 stycznia 2018r. odbyła się XLI Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego, podczas której Radni podjęli uchwały:

- w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018r.;

-  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026r.;

 - w sprawie powierzenia Gminie Bolesławiec zadania własnego Powiatu Wieruszowskiego.

                Zostały również przedstawione sprawozdania z działalności poszczególnych komisji Rady Powiatu Wieruszowskiego za 2017r. Radni zapoznali się także ze sprawozdaniem
z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości, Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa Obywateli za 2017 rok, jak i ze sprawozdaniem z działalności komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wieruszowskim w roku 2017

Script logo StudioStrona.pl