Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Zasłużony dla Powiatu Wieruszowskiego

Rada Powiatu Wieruszowskiego w dniu 8 listopada br., uchwałą Nr XXXVIII/212/2017 w dowód uznania zaangażowania na rzecz rozwoju wspólnoty samorządowej powiatu wieruszowskiego, nadała Panu Jerzemu Ajtnerowi tytuł „Zasłużony dla Powiatu Wieruszowskiego”, który w imieniu Rady Powiatu został przekazany na ręce małżonki Pani Barbary Ajtner.

Dorobek zawodowy Pana Jerzego Ajtnera jako samorządowca jak i działacza społecznego wpisał się na trwałe w krajobraz powiatu wieruszowskiego.

Script logo StudioStrona.pl