Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

  Rada Powiatu

 • Z ostatniej chwili...
 • bip1

 • epuap

 • pomoc prawna

„Moja szkoła-mój wybór” Konkurs filmowy

 • fotogaleria

ORGANIZATOR

 1. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów.
 2. Konkurs jest wyłączną inicjatywą organizatorów i nie ma rangi konkursów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zmianami).
 3. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

CELE KONKURSU

 1. Zachęcenie młodzieży do wykorzystania nowoczesnych urządzeń multimedialnych.
 2. Promocja twórczego sposobu realizacji filmu.
 3. Zachęcenie uczestników do aktywności artystycznej.
 4. Promocja szkoły, do której uczęszcza uczeń.
 5. Zainteresowanie uczniów gimnazjum ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Wieruszowski.

 TEMAT KONKURSU

Organizatorzy konkursu oczekują na filmy, których tematem będzie życie szkoły ponadgimnazjalnej widziane oczyma uczniów tej szkoły lub kandydatów do tej szkoły, czyli jak młodzież spostrzega szkołę, jakie jest ich środowisko szkolne, jakie są walory szkoły, dlaczego uczniowie wybierają tą szkołę i inne pomysły związane z wybraną szkołą ponadgimnazjalną z terenu powiatu wieruszowskiego czyli: Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie, Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie, Zespołem Szkół Rolniczych im. Wincentego Baranowskiego w Lututowie.

Script logo StudioStrona.pl