Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

  Rada Powiatu

 • Z ostatniej chwili...
  • 3780

   Informacja dotycząca zasad pracy Urzędu

   Starostwo Powiatowe w Wieruszowie od czasu wprowadzenia stanu epidemii nie zaprzestało i nie zaprzestaje obsługi interesantów.
   Interesanci po wejściu do Urzędu są kierowani przez wyznaczonego pracownika do właściwego pomieszczenia Urzędu w celu załatwienia sprawy i powinni stosować się do jego zaleceń.
   Rejestracja pojazdów w Wydziale Komunikacji i Dróg jest możliwa po telefonicznym umówieniu terminu wizyty (z wyprzedzeniem do 2 dni) pod numerem telefonu: 62 78 13 374
   Jednocześnie informujemy, że codziennie w godzinach 11.00-11.15 nastąpi przerwa w obsłudze interesantów, z uwagi na konieczność dezynfekcji pomieszczeń.
   Przypominamy, że obsługa klienta odbywa się z zachowaniem wymogów sanitarnych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników i klientów.
   Wszystkie osoby na terenie Urzędu zobowiązane są do:

  • 3898

   Ogólnopolska zbiórka krwi pn. „Drogocenna krew”

   Narodowe Centrum Krwi i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad kontynuują współpracę w zakresie honorowego krwiodawstwa. Ogólnopolska zbiórka krwi pod hasłem DROGOCENNA KREW została przedłużona do 2023r.

 • bip1

 • epuap

 • pomoc prawna

„Moja szkoła-mój wybór” Konkurs filmowy

 • fotogaleria

ORGANIZATOR

 1. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów.
 2. Konkurs jest wyłączną inicjatywą organizatorów i nie ma rangi konkursów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zmianami).
 3. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

CELE KONKURSU

 1. Zachęcenie młodzieży do wykorzystania nowoczesnych urządzeń multimedialnych.
 2. Promocja twórczego sposobu realizacji filmu.
 3. Zachęcenie uczestników do aktywności artystycznej.
 4. Promocja szkoły, do której uczęszcza uczeń.
 5. Zainteresowanie uczniów gimnazjum ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Wieruszowski.

 TEMAT KONKURSU

Organizatorzy konkursu oczekują na filmy, których tematem będzie życie szkoły ponadgimnazjalnej widziane oczyma uczniów tej szkoły lub kandydatów do tej szkoły, czyli jak młodzież spostrzega szkołę, jakie jest ich środowisko szkolne, jakie są walory szkoły, dlaczego uczniowie wybierają tą szkołę i inne pomysły związane z wybraną szkołą ponadgimnazjalną z terenu powiatu wieruszowskiego czyli: Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie, Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie, Zespołem Szkół Rolniczych im. Wincentego Baranowskiego w Lututowie.

Script logo StudioStrona.pl