Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Klauzula informacyjna - art. 13 RODO - Informacja podawana w przypadku zbierania danych osobowych od osoby której dane dotyczą.

   Klauzula informacyjna - art. 13 RODO - Informacja podawana w przypadku zbierania danych osobowych od osoby której dane dotyczą. Zgodnie z art. 13 ust. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Starosta Wieruszowski informuję, iż:
   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wieruszowski z siedzibą w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów tel. 627831963 adres Skrytka ePUAP: /sp/skrytka, e-mail: starostwo@powiat-wieruszowski.pl (dalej jako „ADO”).
   2. Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Depta z którym w razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych można się skontaktować pod adresem ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów adres e-mail: inspektor@powiat-wieruszowski.pl, numer telefonu 627813910
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Administratora wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym, przy czym: prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest obowiązek wynikający z art. 6 ust 1 lit. c) RODO

  • RODO - najważniejsze zmiany i nowości

   Przedstawiamy praktyczne informacje, które zobrazują kluczowe zmiany jakie czekają nas w przepisach z zakresu ochrony danych osobowych.

„Nad Prosnę”

Szlak „Nad Prosnę” to znakowany na żółto szlak rowerowy w postać pętli o długości 12,2 km. Wiedzie m.in. obok zabytkowego, drewnianego kościoła p.w. Św. Rocha, pozostałości wielkiego grodziska w Kuźnicy Skakawskiej oraz ruin zamku w Wieruszowie.

Dawny kościół i klasztor Paulinów – barokowy zespół klasztorny, na który składają się: murowany kościół p.w. Ducha Świętego z 1676r., jednonawowy z węższym prezbiterium, z 2 wieżami od frontu i 2 kaplicami po bokach oraz barokowym wyposażeniem wnętrza z 2 poł. XVII w,: oraz murowany, piętrowy klasztor, wzniesiony ok. 1676 r. na planie prostokąta, z wirydarzem po środku.

W Kuźnicy Skakawskiej stoi zabytkowy, drewniany kościół p.w. św. Rocha wzniesiony w 1744r. Jest to świątynia jednonawowa, kryta gontem, z prezbiterium zamkniętym wielobocznie, przy którym od północy dobudowano zakrystie i przedsionek (1875). We wnętrzu kościoła znajduje się późnorenesansowy ołtarz główny z 1 poł. XVII w., 4 barokowe rzeźby na belce tęczowej oraz-prawdopodobnie XIX - wieczna –polichromia.

Script logo StudioStrona.pl