Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Informacja

   W okresie od 01.07.2018 do 31.08.2018 Starostwo Powiatowe w Wieruszowie będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 700 do 1500

  • Komunikat V - ćwiczenia obronne

   Komunikat V

   (Ćwiczenia)

   O godz. 14.30 zakończyło się powiatowe ćwiczenie obronne „Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie powiatu wieruszowskiego” pod kryptonimem „EWE”.

   Odbyło się wstępne podsumowanie ćwiczenia. W podsumowaniu brali udział przedstawiciele jst powiatu wieruszowskiego oraz służby, inspekcje i straże. Został przeanalizowany przebieg ćwiczeń.

   Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizacje ćwiczenia.   Podziękowania należą się naszym mieszkańcom, którzy poważnie potraktowali ćwiczenia.   Dziękujemy lokalnym mediom za rzeczowy przekaz informacji.

   W późniejszym terminie po analizie wszystkich informacji nastąpi kompleksowa ocena ćwiczenia oraz wskazanie osobom odpowiedzialnym dobrych jak i słabych stron w sytuacji zagrożenia terrorystycznego, w systemie pozamilitarnych działań obronnych na terenie powiatu wieruszowskiego.

   Rzecznik prasowy ćwiczenia

   Stefan Pietras

„Śladami Św. Wojciecha”

Szlak rowerowy „Śladami Św. Wojciecha” to znakowany na niebiesko szlak tworzący pętle o długości 20,9 km. Wiedzie z północnych obrzeży Wieruszowa m.in. przez Mirków, Lubczynę  i  Cieszęcin. W Cieszęcinie stoi zabytkowy kościół parafialny p.w. Św. Wojciecha z 1789r. – diecezjalne sanktuarium św. Wojciecha dla diecezji kaliskiej. W 1995r. umieszczono tu relikwie św. Wojciecha sprowadzone z Gniezna.
We wsi Lubczyna najcenniejszym zabytkiem jest dawny zespół dworski Sczanieckich, którego dominantę stanowi neoklasycystyczny dwór z 1913r. z tarasami od wschodu
i północy, kryty dachem łamanym facjatkami a pełniący obecnie funkcje ośrodka łowieckiego. Dwór otacza zabytkowy park o powierzchni 4,7 ha a w pobliżu stoją: dawna gorzelnia, 2 obory, spichlerz zbożowy, 2 stodoły oraz 3 dawne czworaki – murowane, wzniesione podobnie jak dwór w 1 poł. XXw.
Będąc w Wyszanowie warto również zobaczyć neoromański kościół p.w. Św. Michała, wzniesiony w 1842r. Uwagę zwraca jego kwadratowa wieża, a we wnętrzu –fragmenty wyposażenia pochodzące z poprzedniego, drewnianego kościoła 1715r.-późnogotycka rzeźba Św. Barbary z ok.1510r. oraz trzy ołtarze, chrzcielnica; a także późnobarokowy prospekt organowy z 2 poł. XVIII. Na ścianach kruchty wiszą pamiątkowe tablice: pierwsza upamiętnia 30 parafian poległych w latach 1914016, druga-konsekracje kościoła po odnowieniu w 1969r.
We wrześniu 1939r. Wyszanów i Torzeniec zostały spalone przez Niemców
w odwecie za rzekome ostrzelanie oddziałów Wehrmachtu, które w rzeczywistości … ostrzelały się wzajemnie. W Wyszanowie stoi pomnik projektu Adolfa Nowaczyka wzniesiony w 1971r. w miejscu egzekucji mieszkańców wsi Wyszanów, Mikorzyn
i Torzeniec., dokonanej przez Niemców w początkach września 1939r.

Script logo StudioStrona.pl