Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Informacja

   W okresie od 01.07.2018 do 31.08.2018 Starostwo Powiatowe w Wieruszowie będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 700 do 1500

  • KOMUNIKAT w sprawie spalania odpadów w piecach

   Spalanie odpadów, w szczególności: odpadów z tworzyw sztucznych, odpadów płyt wiórowych oraz opakowań po środkach ochrony roślin, poza instalacjami do tego celu przeznaczonymi, dla których prowadzący te instalacje posiada wymagane pozwolenia, jest zabronione. Wynika to z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.), który stanowi, że termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów.Takich wymagań nie spełnia jednak piec zainstalowany w gospodarstwie domowym (np. c.o.). Nie wolno zatem spalać odpadów w paleniskach domowych osób fizycznych

„Staszic” na Targach Edukacyjnych w Opatowie

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie mieli możliwość zaprezentowania oferty szkoły, biorąc udział w Targach Edukacyjnych, które odbyły się w Opatowie. Podczas przedsięwzięcia ofertę edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych zaprezentowały placówki oświatowe z terenu trzech województw: wielkopolskiego, łódzkiego i opolskiego.
           
Nadchodzi moment podejmowania ważnych wyborów przez tegorocznych absolwentów gimnazjum. Przedstawiona oferta edukacyjna może okazać się pomocna w podjęciu decyzji dotyczącej dalszej drogi kształcenia.

Podczas Targów reprezentanci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie mieli możliwość zaprezentowania oferty edukacyjnej placówki, promując zarówno szkołę, jak i powiat wieruszowski.

 

Więcej informacji: http://zsp.wieruszow.pl/staszic-na-targach-edukacyjnych-w-opatowie/ .

Script logo StudioStrona.pl