Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

,,Do św Anny”

,,Do św Anny”

Kolor niebieski

Długość 6 km

 

 Długość

 odcinka

  Długość

  odcinka

narastająco

 

                            Przebieg Szlaku

 Długość

 odcinka

 malejąco

       0,0

        0,0

Sokolniki Urząd Gminy

         6,0

       0,1

        0,1

Sokolniki ul Wieluńska skręt w prawo

         5,9

       0,2

        0,3

Sokolniki ul Wieluńska/Warszawska skręt w lewo

         5,7

       0,4

        0,7

Sokolniki ul Warszawska Skrzyżowanie skręt w lewo

         5,3

       1,0

        1,7

Bagatelka Skrzyżowanie skręt prawo

         4,3

       0,4

        2,1

Bagatelka Strona Zachodnia skręt w lewo

         3,9

       0,3

        2,4

Bagatelka Skraj Lasu skręt w prawo

         3,6

       1,1

        3,5

Tyble Węzeł ogrodzenie Tartaku Strona Południowa

         2,5

       0,4

        3,9

Pikuły skręt w lewo a po ok. 50 m w prawo

         2,1

       2,1

        6,0

Stary Ochędzyn Węzeł

         0,0

 

 

 

Atrakcje na szlaku

Sokolniki-pałac barokowy 2 poł  XVIII w,murowany,przebudowany w XIX w,parterowy z piętrowym ryzalitem zwieńczony od frontu tympanonem od attyka,wewnątrz na osi owalny salon i hol z klatką schodową,oficyna z poł  XVIII w murowana z 3 ryzalitami,park barokowy z 2 poł XVI w o pow 4 ha,układ geometryczny,pomniki przyrody 5 lip drobnolistnych,jesionwyniosły

 

Script logo StudioStrona.pl