Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

"Kopernik" ratuje powiatowe wyniki matur

Tegoroczna zdawalność matur w Liceum Ogólnokształcącym w Wieruszowie na poziomie 95% jest znacznie  wyższa niż średnia w kraju (80,5%), województwie (79,8%) a nawet w  powiecie (73,5%). Zdawalność matur w wieruszowskim LO jest również wyższa od tej w powiecie wieluńskim (aż o 9%).

Ponieważ uczniowie "Kopernika" od lat mogą się pochwalić bardzo dobrymi wynikami matur, i w tym roku liczyliśmy na podobne.

Być może po sierpniowym egzaminie poprawkowym dwóch  osób, którym zabrakło kilku punktów do zaliczenia egzaminu z matematyki,  kolejny raz będziemy mogli się cieszyć stuprocentową zdawalnością tego egzaminu.

Włodzimierz Matyja

Script logo StudioStrona.pl