Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

,,Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich’’

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z trzynastoma ministerstwami opracowała broszurę ,,Perspektywy dla mieszańców obszarów wiejskich’’, zawierającą informację o aktualnych programach pomocowych i działaniach służących poprawie warunków życia mieszkańców wsi.

Broszura zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące warunków i zasad przyznania pomocy, o którą mogą ubiegać się mieszkańcy obszarów wiejskich lub jednostki samorządu terytorialnego.

 

Broszura zamieszczona w załączniku.

Script logo StudioStrona.pl