Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Nagrody Powiatu Wieruszowskiego dla najlepszych sportowców, trenerów i działaczy w 2018 roku. Zgłoś swojego kandydata!

   Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Wieruszowskiego nr XXXV/156/13 z dnia 30 października 2013r. w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej kandydatury do nagród za 2018r. należy zgłosić do dnia 31 maja 2019r.

  • IX Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

   Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), § 15 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011r. Nr 226, poz. 2340, zm. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
   z 2018r., poz. 5173) zawiadamiam, że dnia 31 maja 2019r. (piątek) o godz. 14:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbędzie się IX Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego.

Aktualności

RSS
 • Informacja dla przedsiębiorców

  Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach marszałek województwa prowadzi Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (Rejestr-BDO).

  Obowiązek wpisania się do rejestru dotyczy podmiotów gospodarujących odpadami oraz przedsiębiorców, wykonujących działalności związane z wprowadzaniem na terytorium kraju niektórych produktów w tym przedsiębiorców będących producentami pojazdów lub przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdów. Podmiot, który uzyskał wpis do Rejestru-BDO, otrzymuje indywidulany numer rejestrowy, który  ma obowiązek umieszczać na dokumentach, sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością

 • Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym - nabór wniosków 2019

  Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia na rzecz Niepełnosprawnych SPES.

  Nabór wniosków trwa do 30 marca br.

 • Dowiedz się więcej o Funduszach Europejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej

  Lokalny Punkt Informacyjny w Sieradzu zaprasza na Spotkanie Informacyjne pn.: „Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej”, które odbędzie się w dniu 6 marca br. w sali konferencyjnej Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Sieradzu, ul. Rynek 14, w godz. 10:00-12:00.

 • Pogram dotacyjny dla organizacji pozarządowych – nabór wniosków

  To moment, na który czekało wiele organizacji pozarządowych z całej Polski. Ruszył Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich - PROO, czyli pierwszy w historii Polski program, który pozwoli organizacjom pozyskać środki nie na konkretny projekt, lecz na wzmocnienie swoich zasobów. Do zdobycia jest nawet 700 000 zł!

 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Lututów

  Zarząd Powiatu Wieruszowskiego  działając na podstawie z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U.  z 2018 r. poz. 2204, ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości (Dz. U. z  2014 r. poz. 1490) ogłasza II przetarg ustny ograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Lututów, obręb Lututów, gm. Lututów, oznaczonej jako działka nr 55, o powierzchni 10,8700 ha

 • Ogłoszenie konkursów służących aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

  Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19 w ramach: Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”:
  Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”
  Poddziałanie IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.

 • Ogólnokrajowy Konkurs ,,Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2019’’

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Łodzi informuje o rozpoczęciu XVII Ogólnokrajowego Konkursu ,,Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2019’’ pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

  Głównym celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i Chróścinie - podsumowanie 2018 roku

Script logo StudioStrona.pl