Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Aktualności

RSS
 • Český Pohár Horských kol UCI C1 w Bedřichovie z udziałem Wieruszowskiego Klubu Kolarskiego

  Relacja Wieruszowskiego Klubu Kolarskiego.

 • Zakończenie roku szkolnego w Staszicu

  Zakończenie roku szkolnego jest okazją do składania gratulacji, szczególnie tym spośród Nas, którzy swoją pracowitością i systematycznością osiągnęli sukcesy w nauce. Gratulujemy Wam tych osiągnięć i jednocześnie dziękujemy Tym, którzy godnie reprezentowali naszą szkołę podczas konkursów, olimpiad, zawodów sportowych. Szczególnie gratulujemy także Tym uczniom, którym z różnych przyczyn nauka przychodzi z trudnością. Walczyliście odważnie do końca, często przekraczając swoje możliwości, a tym samym udowodniając sobie, że „mogę więcej!”. Cieszymy się z wszystkich pochwał jakie płyną do szkoły z zakładów pracy, gdzie odbywacie praktyczna naukę zawodu lub praktyki zawodowe.

 • "Kopernik" nagrodził za pracę i zaangażowanie

  Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w wieruszowskim LO stało się po raz kolejny idealną okazją do złożenia gratulacji i podziękowań wszystkim zaangażowanym w życie szkoły.    

  Tradycją każdego uroczystego zakończenia roku szkolnego w "Koperniku" jest nagrodzenie najlepszych uczniów za ich całoroczną pracę. Nagrody Starosty Wieruszowskiego zostały wręczone tym razem siódemce Licealistów z najwyższą średnią ocen w szkole.

 • Spotkanie informacyjne dotyczące żłobków i klubów dziecięcych

  28 czerwca br. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi organizuje bezpłatne spotkania informacyjne pn. „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 – konkurs w ramach Działania X.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020”.

 • Profil humanistyczny w "Koperniku"

  Sukcesy w konkursach i olimpiadach, udział w projektach i inscenizacjach, dzieła koła pisarskiego "Copernicus" oraz odcinki szkolnej telewizji LOWier TV to tylko niektóre z aktywności humanistów z wieruszowskiego LO.

  Zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka promującego Liceum Ogólnokształcącego w Wieruszowie - tym razem prezentującego profil humanistyczny.

 • Zakończenie roku akademickiego 2018/2019 przez Wieruszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

  Wieruszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku 17 czerwca 2019 roku zakończył rok akademicki 2018/2019. W uroczystości uczestniczył Starosta Wieruszowski Andrzej Szymanek.

  W ramach działalności członkowie Uniwersytetu korzystają z różnych form aktywności. Słuchacze uczestniczą systematycznie w wybranych zajęciach: języka angielskiego i niemieckiego, historii, gimnastyki korekcyjnej, zajęć kreatywnych i kulinarnych.

 • Informacja dla podmiotów gospodarujących odpadami – WAŻNE!

  Wydział Architektury, Budownictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Wieruszowie informuje, że w dniu 5 września 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592), która wprowadziła nowe obowiązki dla posiadaczy odpadów. Każdy posiadacz odpadów, który przed dniem jej wejścia w życie uzyskał:

  • zezwolenie na zbieranie odpadów,
  • zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
  • pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
  • pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów,

   

  zobowiązany jest w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ww ustawy, tj. do dnia 5 września 2019r., złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji.

 • Informacja dotycząca oferty realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na zadanie pn. „Ja też potrafię”

Script logo StudioStrona.pl