Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Ogłoszenie Zarządu Powiatu Wieruszowskiego

   Zarząd Powiatu Wieruszowskiego informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieruszowie przy ul. Rynek 1-7, w dniu 7 listopada 2018 r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, wykaz nieruchomości – garażu blaszanego, oznaczonego nr 11, położonego w Wieruszowie, przy ul. Waryńskiego 15,  przeznaczonego do wynajmu na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Wieruszowskiego
   Nr  478/2018 z dnia   7 listopada 2018 r.

  • Nowe pakiety rozwojowe dla grup nieformalnych i organizacji pozarządowych

   Centrum OPUS w ramach działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej rozpoczyna nabór podmiotów, które chciałyby skorzystać z pakietów rozwojowych.

Aktualności

RSS
 • Rusza czternasty konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

  Organizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i   inne instytucje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych.

  Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w środowisku pracy rolnika oraz popularyzowanie przyjaznych i bezpiecznych gospodarstw rolnych dla właścicieli i członków ich rodzin.

  W konkursie mogą brać udział rolnicy prowadzący indywidualną działalność rolniczą, ubezpieczeni w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).

 • XV Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

  OK-BR.0002.1.2016                                     

  Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1445 ), § 15 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego zawiadamiam, że dnia 28 stycznia 2016r. (czwartek) o godz. 1330 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbędzie się:

 • Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wieruszowskiego w 2016 roku

  UCHWAŁA NR 131/2016 ZARZĄDU POWIATU WIERUSZOWSKIEGO z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wieruszowskiego w 2016 roku

 • Ogłasza sie nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiati Wieruszowskiego w 2016r

 • Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Wieruszowskiego z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej w 2016 roku

  Zarząd Powiatu Wieruszowskiego na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) w związku z art. 19 pkt. 12 i art. 47 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Wieruszowskiego z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej w 2016 roku.

 • Termin XVII Spartakiady Władz Samorządowych Województwa Łódzkiego

  W dniu 8 stycznia br. Starosta Wieruszowski uczestniczył w spotkaniu starostów oraz przewodniczących rad powiatów województwa łódzkiego dotyczącym organizacji XVII Wojewódzkiej Spartakiady Władz Samorządowych Województwa Łódzkiego. Podczas spotkania ustalono, iż jedna z imprez tegorocznej XVII Spartakiady Władz Samorządowych odbędzie się 17 czerwca. Tradycyjnie już, impreza zostanie zorganizowana na terenie gminy Galewice, w miejscowości Głaz.

 • Dodatkowe badania ankietowe - 200 wolnych miejsc

  Od poniedziałku 11.01.2016 firma "ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku z Kutna" prowadzić będzie dodatkowe badania ankietowe, w ramach których można zapisać się na bezpłatne badania profilaktyczne realizowane w ramach "Kompleksowego programu zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego". Badanie potrwa do momentu zebrania 200 ankiet od mieszkańców powiatu wieruszowskiego. Liczba miejsc jest ograniczona.

 • Program edukacji ekologicznej ,,Weź oddech’’

  Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej rozpoczyna nowy program edukacji ekologicznej "Weź oddech", współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.    

  "Weź oddech" to bezpłatny program skierowany do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z czterech województw: świętokrzyskiego, mazowieckiego, lubelskiego i łódzkiego. Ma on na celu podnoszenie świadomości młodzieży, nauczycieli i społeczności lokalnych na temat ochrony czystości powietrza oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego w tym zakresie. Projekt zakłada aktywną współpracę z przedstawicielami samorządu lokalnego.

Script logo StudioStrona.pl