Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Aktualności

RSS
 • Nowa usługa dla obywateli – Indywidualne Konto Pacjenta (IKP)

  Chcesz sprawdzić historię swoich e-recept i e-skierowań? Nie pamiętasz, jaką dawkę leku lekarz przepisał twojemu dziecku? Zaloguj się do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) i zyskaj dostęp do tych i wielu innych danych medycznych. IKP będzie ci potrzebne także do realizacji e-recept. Sprawdź, jak korzystać z IKP.

 • VII Sesja - informacje

  W dniu 24 kwietnia 2019 roku radni powiatowi obradowali na VII sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego. Podczas sesji radni przyjęli sprawozdanie z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie za rok 2018, sprawozdanie za 2018 rok z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020, sprawozdanie za 2018 rok z realizacji Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wieruszowskim na lata 2016 – 2021, sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wieruszowskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2018, sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie w 2018 roku oraz ocenę zasobów pomocy społecznej za 2018 rok dla powiatu wieruszowskiego. Ponadto, podczas obrad podjęto Uchwałę w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019r. oraz Uchwałę  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026. Do budżetu powiatu wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022, na realizację którego wsparcia finansowego udzieliły gminy: Sokolniki, Wieruszów, Bolesławiec i Lututów.

 • ,,Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich’’

  Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z trzynastoma ministerstwami opracowała broszurę ,,Perspektywy dla mieszańców obszarów wiejskich’’, zawierającą informację o aktualnych programach pomocowych i działaniach służących poprawie warunków życia mieszkańców wsi.

 • Powiatowa Rada Rynku Pracy

  W dniu 15 kwietnia 2019 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieruszowie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Otwarcie posiedzenia, powitanie i wręczenie powołań członkom Powiatowej Rady Rynku Pracy na czteroletnią kadencję, która obejmuje okres od 19.03.2019 r. do 18.03.2023 r dokonał Starosta Wieruszowski – Andrzej Szymanek. Organizację i tryb działania Rady regulują przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 • Cyfrowa majówka - konkurs Ministerstwa Cyfryzacji

  „Cyfrowa majówka” to konkurs na inicjatywy dla lokalnych społeczności i to właśnie o organizację takich wydarzeń nam chodzi. Najważniejsze? Termin. Wydarzenia należy zorganizować od 11 do 19 maja 2019 r.

  O jakie wydarzenia chodzi? To zależy tylko od kreatywności ich organizatorów. Gra miejska, warsztaty, pogadanka, seminarium, aplikacja internetowa, kino plenerowe, piknik cyfrowy, a nawet wyjątkowo ciekawa lekcja informatyki – to tylko kilka propozycji. Im więcej inicjatyw, tym lepiej.

  Kolejna ważna informacja – wydarzenie trzeba zgłosić (to konieczne, by mieć szansę na nagrodę).

 • Śniadanie Wielkanocne Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i Chróścinie

  W dniu 17 kwietnia  2019 roku o godz. 1000 w  Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w  Piaskach (gmina Lututów) spotkali się uczestnicy oraz pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i Chróścinie na wspólnym śniadaniu wielkanocnym.

 • Spotkanie Starosty Wieruszowskiego z Burmistrzem Wieruszowa i Wójtami Gmin Powiatu Wieruszowskiego

  W dniu 16 kwietnia 2019 roku o godzinie 1000 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie  odbyło się spotkanie Starosty Wieruszowskiego z Burmistrzem Wieruszowa i Wójtami Gmin z terenu Powiatu Wieruszowskiego.

  Tematem przewodnim spotkania było omówienie bieżących problemów komunikacyjnych, dowozu młodzieży do szkół średnich oraz organizacji publicznego transportu drogowego na terenie powiatu wieruszowskiego. W spotkaniu uczestniczyli także przewoźnicy PKS Wieluń i PKS Kluczbork oraz dyrektorzy szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu. Starosta apelował do przewoźników o zwiększenie połączeń komunikacyjnych umożliwiających młodzieży dojazd do szkół ponadpodstawowych przy jednoczesnym rozważeniu skrócenia tras przejazdu. Włodarze gmin zobowiązali się przekazać do powiatu informacje o ilości uczniów klas 8 zamieszkujących poszczególne miejscowości, co pozwoli na dostosowanie tras przejazdu autobusów do aktualnych potrzeb młodzieży dojeżdżającej do szkół ponadpodstawowych.

 • 27 kwietnia Maraton MTB Orła Bielika Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Maratonie MTB

  Serdecznie zapraszamy!

Script logo StudioStrona.pl