Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Aktualności

RSS
 • Smog – Twój wróg!

  W związku z trwającym sezonem grzewczym zwracamy szczególną uwagę na szkodliwości wynikające ze spalania odpadów w piecach węglowych. Piece domowe nie są przystosowane do spalania takich materiałów jak: butelki plastikowe, ścinki płyt wiórowych, buty, opony, stare meble, tkaniny tapicerowane, torby foliowe. Dlatego dymy z kominów zawierają cząstki sadzy, popioły, lotne substancje chemiczne  i toksyczne związki, które zawieszając się w wilgotnym powietrzu tworzą smog.

 • Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

  W dniu 20 listopada br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbyło się posiedzenie wspólne Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Przedmiotem pracy komisji była ocena sytuacji kryminalno – porządkowej oraz ocena bezpieczeństwa w powiecie wieruszowskim. Na spotkaniu została przedstawiona informacja o współdziałaniu służb, inspekcji i straży w zakresie poprawy bezpieczeństwa obywateli

 • Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Powiat Wieruszowski na udzielanie nieodpłatnych porad prawnych na terenie Powiatu Wieruszowskiegow 2016 r.

  Powiat Wieruszowski zaprasza organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 2 i podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz.1118z późn. zm.) do zgłoszenia przedstawicieli biorących udział w pracach komisji konkursowej. Każda z organizacji pozarządowych oraz każdy z podmiotów może zgłosić wyłącznie jednego kandydata na członka komisji konkursowej. W pracach komisji nie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów, które złożyły wniosek w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego 22 października 2015 r.

 • Ruszyła ankieta monitorowania poziomu satysfakcji Pacjenta

  Badanie poziomu zadowolenia Pacjentów ze świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o wyniki anonimowej ankiety - to założenie programu monitorowania poziomu satysfakcji Pacjentaw NFZ. Pierwszym etapem jest pilotażowe badanie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

 • Zaproszenie na XIII Sesje Rady Powiatu Wieruszowskiego

  OK-BR.0002.11.2015                                   

  Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1445 ), § 15 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego zawiadamiam, że dnia 27 listopada 2015r. (piątek) o godz. 1130 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbędzie się: XIII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

 • Spotkanie edukacyjne

  W dniu 19 listopada2015r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie, a także w Zespole Szkół Rolniczych im. Wincentego Baranowskiego w Lututowie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące transplantacji narządów.

   

 • OBWIESZCZENIE dotyczące wydania pozwolenia wodnoprawnego

 • Starosta Wieruszowski członkiem Rady Programowej Narodowego Instytutu

  W dniu 10 listopada br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Programowej Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. Podczas spotkania Andrzej Halicki Minister Administracji i Cyfryzacji wręczył Staroście Wieruszowskiemu akt powołania na członka Rady Programowej Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.

Script logo StudioStrona.pl