Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Aktualności

RSS
 • Światowy Dzień Donacji i Transplantacji

  Każdego roku, w dniu 26 października obchodzony jest Światowy Dzień Donacji i Transplantacji. Celem akcji jest promocja transplantologii, zwrócenie uwagi na noszenie oświadczenia woli i fakt możliwości przekazania narządów po śmierci (donacja). Celem nadrzędnym jest podniesienie poziomu wiedzy polskiego społeczeństwa na temat procedur przeszczepiania tkanek, komórek i narządów, a w efekcie wzrostu powszechnej akceptacji dla tych procedur. Czy możesz zostać dawcą? Przeczytaj:  www.dawca.pl/warto-wiedziec/czeste-pytania.

  Oświadczenia woli dostępne w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie (pokój 75).

 • XII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

  Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1445), § 15 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego zawiadamiam, że dnia 29 października 2015r. (czwartek) o godz. 900 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbędzie się XII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

 • Odznaczenia dla samorządowców

   Andrzej Halicki, minister administracji i cyfryzacji, odznaczył kilkudziesięciu samorządowców Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. Wśród wyróżnionych był starosta wieruszowski Andrzej Szymanek 

 • Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

  Społeczność szkolna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie 14 października 2015r. świętowała Dzień Edukacji Narodowej. W uroczystości wzięli udział nauczyciele, uczniowie, pracownicy administracji i obsługi a także emeryci. Zgromadzonych zaszczycili swoją obecnością starosta wieruszowski Andrzej Szymanek oraz członek Zarządu Powiatu Jerzy Ajtner

 • Powiatowy Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy ,,Człowiek jako element przyrody’’

  II Etap konkursu odbędzie się  30 października 2015r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie
  ul. Szkolna 1-3  98-400 Wieruszów. W konkursie biorą udział uczniowie ze szkół podstawowych ( kl. IV-VI ), gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Wieruszowskiego. Do II etapu przechodzą uczniowie zgłoszeni do dnia 10.10.2015r. i wyłonieni w I etapie konkursu, który odbył się w szkołach macierzystych.

 • Uproszczenie sprawozdawczości finansowej dla małych firm i organizacji pozarządowych

  Zakłada je nowelizacja ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw uchwalona przez Sejm 23 lipca 2015 r. Ułatwieniami zostaną objęte m.in. spółki akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz komandytowo-akcyjne, spełniające dwa z trzech kryteriów: suma bilansowa nie może być wyższa niż 17 mln zł, przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów nie mogą przekroczyć 34 mln zł, a przeciętne zatrudnienie nie może wynieść więcej niż 50 osób. Firmy te będą mogły sporządzać skrócone sprawozdania finansowe obejmujące jedynie uproszczony bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową z ograniczoną liczbą danych.

 • Obradował Związek Powiatów Polskich

  9 października 2015r. obradował Zarząd Związku Powiatów Polskich wspólnie z Zarządem Krajowej Rady Spółdzielczej i Prezesami Zarządów Krajowych Spółdzielczych Związków Rewizyjnych. Na posiedzeniu był obecny także starosta wieruszowski Andrzej Szymanek. W pierwszej części spotkania zebrani omawiali tematykę dotycząca potencjalnych możliwości współpracy między samorządami powiatowymi i spółdzielczymi. W drugiej części obrad pierwszym z poruszanych tematów był dialog obywatelski we wspólnotach samorządowych – trend podwyższania standardów. Zagadnienie to omówili przedstawiciele Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Oktawiusz Chrzanowski i Ewa Rościszewska

 • Jubileusz Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie i Święto Plonu

  10 października 2015r. odbyły się obchody 70-lecia istnienia Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie połączone ze Świętem Plonów 2015. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in. absolwenci szkoły, obecni i emerytowani nauczyciele, byli dyrektorzy szkoły, obecni uczniowie i przedstawiciele samorządów. Samorząd Powiatu Wieruszowskiego reprezentował starosta wieruszowski Andrzej Szymanek, przewodniczący Rady Powiatu Wieruszowskiego Andrzej Żóraw, wicestarosta wieruszowski Mirosław Urbaś, członek Zarządu Powiatu Wieruszowskiego Jerzy Ajtner a także radni Rady Powiatu Wieruszowskiego Józef Suwara i Jan Nawrocki.

Script logo StudioStrona.pl