Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Aktualności

RSS
 • Umowa o partnerstwie podpisana

  W dniu 14 października 2015r. na zaproszenie Starosty Wieruszowskiego Andrzeja Szymanka do Starostwa Powiatowego w Wieruszowie przybyli: Starosta Wieluński Andrzej Stępień i Wicestarosta Marek Kieler a także Burmistrz Wieruszowa Rafał Przybył, Wójt Gminy Skomlin Grzegorz Marasa oraz Wójt Gminy Czastary Dariusz Rejman.

 • Trening systemu alarmowego - 13.10.2015r.

  W dniach 13 - 15 października 2015 r. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenia pod kryptonimem RENEGADE/SAREX-15/II. Na obszarze województwa łódzkiego ćwiczenie przeprowadzone zostanie 13 października 2015r. w godzinach 600-1900.

  W trakcie trwania ćwiczenia na obszarze wybranych powiatów województwa łódzkiego uruchomiony zostanie system alarmowy. Alarm może obejmować powiat wieruszowski. Trening polegał będzie na wyemitowaniu w czasie 3 minut modulowanego dźwięku syreny informującego o ogłoszeniu alarmu oraz (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) komunikatu emitowanego przez gigafony o treści: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam rozpoczęcie treningu systemu ostrzegania. Proszę zachować spokój, nie podejmować żadnych dodatkowych działań. Ponadto po pewnym czasie wyemitowany zostanie w czasie 3 minut sygnał ciągły oznaczający zakończenie treningu.

 • Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

  Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego obchodzony jest, co roku, 10 października. Jego głównym celem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego i motywowania do podejmowania działań  na rzecz zdrowia psychicznego.

 • Konferencja i seminarium dot. energetyki i OZE

  Marszałek Województwa Łódzkiego zaprasza na konferencję i seminarium poświęcone jednej z kluczowych branż Województwa Łódzkiego – Energetyce (w tym odnawialnym źródłom energii), które odbędą się 19 i 20 października 2015r. w hali EXPO-Łódź w Łodzi przy al. Politechniki 4.

 • XI Sesja Nadzwyczajna Rady Powiatu Wieruszowskiego

  OK-BR.0002.9.2015                                     

  Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1445 ), § 15 ust. 1 pkt 2 i § 16 ust. 2 i ust. 10 oraz §23 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego zawiadamiam, że dnia 12 października 2015r. (poniedziałek) o godz. 1400 w sali USC Urzędu Miejskiego w Wieruszowie odbędzie się:

  XI Sesja Nadzwyczajna Rady Powiatu Wieruszowskiego

  Porządek obrad:

 • Kolejne spotkanie pod hasłem „Spotkania z przeszłością” w ramach programu „WSPÓŁORGANIZACJA PROGRAMÓW KULTURALNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2015”

  5 października 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bolesławcu odbyło się kolejne spotkanie z uczniami i nauczycielami historii ze szkół podstawowych z Mieleszyna, Chróścina oraz uczniami klas III z Gimnazjum w Bolesławcu, dotyczące projektu „Spotkania z przeszłością”.Na spotkaniu realizatorzy projektu: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie oraz Klub Historyczno–Regionalny GLORIA VICTIS przedstawili główny cel projektu, którym jest budowa plenerowego muzeum, ukazującego życie w zaborze i zrywy wolnościowe w powiecie wieruszowskim. Przy okazji spotkania uczniowie uczestniczyli w żywej lekcji historii, dotyczącej Powstania Styczniowego. Zostali również zaproszeni do wzięcia udziału w inscenizacjach historycznych, które będą podsumowaniem projektu. Inscenizacje historyczne odbędą się 7 i 8 listopada br. w Bolesławcu. W chwili obecnej trwają prace nad scenariuszem imprez.

 • ,,Tu jest bezpiecznie! Powiat Wieruszowski’’ – ciąg dalszy spotkań w szkołach

  W ubiegłym tygodniu przedstawiciel Starostwa Powiatowego oraz przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie odwiedzili kolejne szkoły powiatu wieruszowskiego. Tym razem zasady bezpiecznego poruszania się po drodze poznały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Mieleszynie, Szkoły Podstawowej w Bolesławcu im. Korpusu Ochrony Pogranicza, Szkoły Podstawowej w Chróścinie oraz Szkoły Podstawowej w Żdżarach.

  W ramach akcji, pierwszoklasiści otrzymali opaski i naklejki odblaskowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Wieruszowie.

 • Jan Juszczak Honorowym Obywatelem Gminy Sokolniki

  W dniu 28 września br. podczas sesji Rady Gminy Sokolniki Jan Juszczak został mianowany pierwszym Honorowym Obywatelem Gminy Sokolniki. Zaszczytne wyróżnienie zostało przyznane za szczególne zasługi Jana Juszczaka dla społeczności lokalnej. W uroczystej części sesji, podczas której wręczano honorowe obywatelstwo, uczestniczyli Starosta Wieruszowski Andrzej Szymanek, Wicestarosta Mirosław Urbaś oraz Przewodniczący Rady Powiatu Wieruszowskiego Andrzej Żóraw. Jan Juszczak otrzymał od przedstawicieli Starostwa Powiatowego specjalne gratulacje oraz kwiaty.

Script logo StudioStrona.pl