Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • koronawirus informacje

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Informacja NFZ

   Centrala NFZ przypomina: na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, zarządzenia Nr 177/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz postanowień umowy o udzielanie świadczeń zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń: lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ w miejscu ich udzielania od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8.00 a 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy.

  • XIX Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

   Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 511, 1815, 1571), § 15 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020r. poz. 585) zawiadamiam, że dnia 3 kwietnia 2020r. (piątek) o godz. 10:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbędzie się XIX Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

Aktualności

RSS
 • Apel Starosty Wieruszowskiego

  Szanowni mieszkańcy Powiatu Wieruszowskiego!

  Walka z koronawirusem trwa. W zasadzie jest to walka o nasze zdrowie i życie. Ostateczny wyniki zależny jest od każdego z nas bez wyjątku.

  Nieustannie pamiętajmy o zachowaniu najwyższych środków ostrożności polegających m.in. na ograniczeniu bezpośrednich kontaktów międzyludzkich i spotkań towarzyskich. Zachowujmy się racjonalnie i rozważnie, nie zapominając o życzliwości i poprawnych relacjach rodzinnych i sąsiedzkich. Zgodnie z wytycznymi sanitarnymi mieszkańcy wracający z zagranicy muszą odbyć obowiązkowo 14 dniową kwarantannę domową. Powinni zostać przyjęci przez rodziny i być otoczeni opieką sanitarną, jak również tą najważniejszą - emocjonalną. Stan nadzwyczajny, jakim jest kwarantanna osób zdrowych powracających z zagranicy, jest niezwykle trudnym czasem dla rodziny i dla samych poddanych jej osób. Jednak są to środki ostrożności sprzyjające przeciwdziałaniu zachorowalności. Bądźmy serdeczni w stosunku do potrzebujących i pomocni, dla tych, którzy tej pomocy potrzebują, a także wyrozumiali dla tych, którzy przechodzą trudne chwile kwarantanny. Jest to niezmiernie ważne dla naszego wspólnego życia zarówno rodzinnego jak i społecznego gdy niebezpieczeństwo epidemii zostanie już zażegnane.

  Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom powiatu wieruszowskiego za dotychczasowe przestrzeganie wprowadzonych zasad i okazywaną wyrozumiałość. Proszę trwajmy tak nadal - przestrzegajmy zaleceń i wytycznych służb sanitarnych . Tylko taka postawa daje szansę na sukces walki z epidemią.

  Andrzej Szymanek

  Starosta Wieruszowski

 • Nieodpłatna Pomoc Prawna ograniczona!

  W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania zawiesza się udzielanie porad osobiście w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Powiatu Wieruszowskiego.

  Przyjmuje się do stosowania następującą formę udzielania NPP/NPO:

  - za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

  Osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail: starostwo@powiat-wieruszowski.pl  wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej), który stanowi załącznik do niniejszej informacji.

  SKAN LUB ZDJĘCIE PODPISANEGO WNIOSKU WRAZ Z OŚWIADCZENIEM

  NALEŻY PRZESŁAĆ DO URZĘDU POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ, NA ADRES: starostwo@powiat-wieruszowski.pl. Radca prawny/adwokat udzielający porady skontaktuje się z wnioskodawcą w sposób wskazany przez niego we wniosku.

  Porady i pomoc za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość mogą być świadczone okresowo na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVlD-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 • ,,Kopernik" w finale!

  4. marca br. na terenie jednostki wojskowej w Sieradzu odbył się półfinał wojewódzkiego konkursu o Żołnierzach Wyklętych, w którym wzięły udział uczennice wieruszowskiego LO: Marta Taras, Maria Połomska i Klaudia Wojewoda.

 • Dalsze prace przy budowie pasywnego budynku

  Trwają prace przy projekcie pn. „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Wieruszowie

 • Wolontariat na znaczkach pocztowych – zapraszamy do 4. edycji konkursu „Świat oczami młodych”!

  Po raz czwarty Fundacja Banku Ochrony Środowiska oraz Poczta Polska zaprasza wszystkie szkoły i ośrodki kultury do udziału w konkursie plastycznym na projekt znaczka pocztowego „Świat oczami młodych”.

 • ARiMR dofinansuje inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom z całej Polski, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń. ARiMR wesprze również spółki wodne, które chcą zainwestować w urządzenia chroniące gospodarstwa przed powodzią. 19 marca 2020 r. rusza nabór wniosków o wsparcie „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”.

 • Życzenia

 • Spotkanie Informacyjne - Omówienie zasad naboru w ramach Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej

  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Turystyka - szansą na rozwój Twojego regionu. Konkurs dla Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej”. Omówienie zasad naboru w ramach Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej”.

Script logo StudioStrona.pl