Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Informacja

   W okresie od 01.07.2018 do 31.08.2018 Starostwo Powiatowe w Wieruszowie będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 700 do 1500

   Wydział Komunikacji i Dróg od godziny 7 00 - 14 45

  • Zarząd Powiatu Wieruszowskiego ogłasza XV edycję konkursu o Nagrodę Gospodarczą Powiatu Wieruszowskiego „Markowy Produkt Powiatu Wieruszowskiego”

   Nagroda ma charakter honorowy. Jej celem jest wyróżnienie i promowanie najlepszych produktów i usług firm z terenu Powiatu Wieruszowskiego, które ze względu na swoją jakość, innowacyjność oraz walory użytkowe i estetyczne mogą być wizytówką gospodarczą Powiatu Wieruszowskiego. Preferowane będą produkty lub usługi, które można utożsamiać z powiatem, których wyjątkowe walory mają szansę stać się charakterystycznymi dla Powiatu Wieruszowskiego.

Aktualności

RSS
 • Dzień Sportu i Forum Ekologiczne w "Koperniku"

  Ostatnia środa roku szkolnego w wieruszowskim  LO to już tradycyjnie od wielu lat szkolny Dzień Sportu. Tym razem odbył się on również wraz z Forum Ekologicznym podsumowującym projekt „Kopernik jest EKO". 

  Projekt był realizowany w szkole od końca ubiegłego roku. W ramach projektu podjęto szereg działań mających na celu wzrost świadomości ekologicznej, nie tylko młodzieży naszej szkoły ale też mieszkańców powiatu.

 • Cała Polska czyta dzieciom - podsumowanie akcji

  Już po raz 17 obchodziliśmy Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – największe doroczne święto czytania w Polsce. Jak co roku, do tej akcji  włączyła się Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie a także Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Wieruszowie, przygotowując szereg imprez czytelniczych.

 • KOMUNIKAT w sprawie spalania odpadów w piecach

  Spalanie odpadów, w szczególności: odpadów z tworzyw sztucznych, odpadów płyt wiórowych oraz opakowań po środkach ochrony roślin, poza instalacjami do tego celu przeznaczonymi, dla których prowadzący te instalacje posiada wymagane pozwolenia, jest zabronione. Wynika to z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.), który stanowi, że termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów.Takich wymagań nie spełnia jednak piec zainstalowany w gospodarstwie domowym (np. c.o.). Nie wolno zatem spalać odpadów w paleniskach domowych osób fizycznych

 • Komunikat V - ćwiczenia obronne

  Komunikat V

  (Ćwiczenia)

  O godz. 14.30 zakończyło się powiatowe ćwiczenie obronne „Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie powiatu wieruszowskiego” pod kryptonimem „EWE”.

  Odbyło się wstępne podsumowanie ćwiczenia. W podsumowaniu brali udział przedstawiciele jst powiatu wieruszowskiego oraz służby, inspekcje i straże. Został przeanalizowany przebieg ćwiczeń.

  Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizacje ćwiczenia.   Podziękowania należą się naszym mieszkańcom, którzy poważnie potraktowali ćwiczenia.   Dziękujemy lokalnym mediom za rzeczowy przekaz informacji.

  W późniejszym terminie po analizie wszystkich informacji nastąpi kompleksowa ocena ćwiczenia oraz wskazanie osobom odpowiedzialnym dobrych jak i słabych stron w sytuacji zagrożenia terrorystycznego, w systemie pozamilitarnych działań obronnych na terenie powiatu wieruszowskiego.

  Rzecznik prasowy ćwiczenia

  Stefan Pietras

 • Komunikat IV - ćwiczenia obronne

  Komunikat IV

  (Ćwiczenia)

  W dniu 15 czerwca 2018 r. Starosta Wieruszowski w porozumieniu z Burmistrzem Wieruszowa z powodu podejrzenia podłożenia ładunku wybuchowego ogłosili natychmiastową ewakuację budynku urzędu. O godz. 9.00 została powiadomiona Policja o  niezidentyfikowanej paczce w piwnicy urzędu.  Wszyscy pracownicy i interesanci zostali wyprowadzeni z budynku urzędu na miejsce zbiórki. Sprawdzono stan liczebny pracowników według listy obecności. Interesanci mogli opuścić miejsce zbiórki.   

  Po sprawdzeniu i zabezpieczeniu pomieszczeń urzędu pracownicy powrócili do swoich zajęć.

  Rzecznik prasowy ćwiczenia

  Stefan Pietras

 • Komunikat III - ćwiczenia obronne

  Komunikat III

  (Ćwiczenia)

  W dniu dzisiejszy 15.06.2018 r., nastąpi ciąg dalszy ćwiczenia pod kryptonimem „EWE” odbędzie się ewakuacja Starostwa Powiatowego i  Urzędu Miejskiego w Wieruszowie. Osoby przebywające w tym czasie w urzędzie prosimy o podporządkowanie się poleceniom wydawanym przez służby porządkowe.

  Ćwiczenie ma charakter praktyczny za wszelkie utrudnienia z góry przepraszamy. Prosimy jednak osoby, które z przyczyn obiektywnych znajdą się w strefie ćwiczenia o dostosowanie swojego zachowania do sytuacji.

  Rzecznik prasowy ćwiczenia

  Stefan Pietras

 • Komunikat II - ćwiczenia obronne

  Komunikat II

  (Ćwiczenia)

  Zakończyło się ćwiczenie antyterrorystyczne w Szkole Ponadgimnazjalnej w Wieruszowie.

  W ramach ćwiczenia zdefiniowano najważniejsze zagrożenia mogące wystąpić w placówkach szkolnych na terenie powiatu wieruszowskiego. Pokazano praktycznie sposoby reagowania na te zagrożenia.

  W ćwiczeniu brali udział wójtowie, pracownicy merytoryczni jst odpowiedzialni za oświatę i bezpieczeństwo, kierownicy placówek oświatowych, księża, policjanci oraz inne zainteresowane osoby. Łącznie 112 osób.

  Został zakończony dzisiaj I etap ćwiczenia. Ćwiczenie będzie kontynuowane w dniu jutrzejszym.

   

  Rzecznik prasowy ćwiczenia

  Stefan Pietras

 • 15 czerwca 2018r. kolejne bezpłatne konsultacje nt. Funduszy Europejskich

  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, organizowanego w dniu 15.06.2018r. w godz. 12:00 – 14:30 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieruszowie.

Script logo StudioStrona.pl