Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Aktualności

RSS
 • Ogólnopolski Festiwal Tańca

  Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Tańca, który odbędzie się 15 czerwca 2019 r.

 • XVI Powiatowy Konkurs Ekologiczny „… OTWÓRZ OCZY NA ŚWIAT”

  Starostwo Powiatowe w Wieruszowie wraz ze Szkołą Podstawową w Galewicach oraz Powiatową Biblioteką Publiczną w Wieruszowie organizuje XVI Powiatowy Konkurs Ekologiczny „… OTWÓRZ OCZY NA ŚWIAT”, który skierowany jest dla uczniów szkół podstawowych I-VIII z terenu powiatu wieruszowskiego.

  Tegoroczny konkurs zostanie przeprowadzony pod hasłem:

   ,,OCHRONA  POWIETRZA”

 • Powiatowy Konkurs Plastyczny ,,Portrety Pisarzy Polskich’’

  5 kwietnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lututowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród w Powiatowym Konkursie Plastycznym ,,Portrety Pisarzy Polskich'' połączone z pokonkursową wystawą prac plastycznych. Nagrody laureatom wręczył starosta wieruszowski Andrzej Szymanek oraz Wójt Gminy Lututów Marek Pikuła.

   

 • XXV Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

  W dniach 3 i 4 kwietnia 2019 roku w AirPort Hotel Okęcie w Warszawie odbyło się XXV Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. W zgromadzeniu uczestniczył Starosta Wieruszowski Andrzej Szymanek. Obradom przewodniczył prezes Zarządu ZPP Andrzej Płonka. Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu Związku Powiatów Polskich w roku 2018 oraz budżet Związku Powiatów Polskich na rok 2019. Wprowadziło także zmiany do Statutu. Przyjęło również założenia do programu działania ZPP na bieżący rok. W sposób szczególny ZPP będzie się koncentrował na ochronie wspólnych interesów powiatów, kształtowaniu wspólnej polityki oraz wymianie doświadczeń i upowszechnianiu modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach.

 • Szansa na stypendium dla tegorocznych maturzystów

  Z końcem marca br. została ogłoszona XVIII edycja Programu Stypendiów Pomostowych, realizowanego przez Fundację Programu Przedsiębiorczości, który od siedemnastu lat wspiera młodych ludzi ze wsi i małych miast w dążeniu do zdobycia wyższego wykształcenia. Tytułowy pomost to stypendia na I rok studiów.

 • AKTYWIZACJA OSÓB PO 29. ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE WIERUSZOWSKIM

  Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie w latach 2019 - 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego realizuje projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie wieruszowskim (V)"

 • VI Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

  W dniu 29 marca 2019r. radni powiatowi obradowali na VI sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego. Podczas sesji radni przyjęli sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie za 2018 rok oraz sprawozdanie z realizacji Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2018 rok. Podczas obrad podjęto uchwały zgodnie z planowanym porządkiem obrad. Wśród nich m.in. Rada postanowiła przekazać Gminie Sokolniki zadanie publiczne z zakresu edukacji, polegające na założeniu i prowadzeniu publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Tyblach. Dokonała również podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (transmisja sesji)

 • Mistrzostwa Powiatowe w warcaby 64-polowe

  31 marca 2019 r. Zarząd Ludowego Klubu Sportowego „Czarna Damka” w Lututowie zorganizował Mistrzostwa Powiatu Wieruszowskiego w warcaby 64-polowe.

Script logo StudioStrona.pl