Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Aktualności

RSS
 • Muzeum Historii Polski ogłasza konkurs na książkę edukacyjną

  Muzeum Historii Polski ogłosiło konkurs literacko-edukacyjny „40 Pokoleń”. Celem konkursu jest przygotowanie tekstów dla dzieci, które zostaną wydane w formie książkowej. Na autorów zwycięskich prac czekają nagrody pieniężne.  

   

 • Podróże igłą malowane - Wystawa Prac Aliny Maślanki w bibliotece powiatowej

  Od 12 kwietnia br. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wieruszowie można oglądać wystawę prac autorstwa Aliny Maślanki "PODRÓŻE IGŁĄ MALOWANE".

 • XXIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich z udziałem Powiatu Wieruszowskiego

  8 stanowisk, dyskusja nad rolą ustrojową samorządu gminnego i powiatowego w II i III RP, znaczenie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego – to najważniejsze elementy posiedzenia, w którym wziął udział starosta wieruszowski Andrzej Szymanek.

 • Kolejna udana edycja Powiatowego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu

  6 kwietnia br. w Wieruszowskim Domu Kultury odbył się coroczny Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu, którego celem jest zainteresowanie przedszkolaków, uczniów i opiekunów tematyką zdrowotną oraz przekazywanie prozdrowotnych treści poprzez śpiew.

 • „Wysprzątajmy Powiat Wieruszowski na wiosnę” po raz siódmy

  W związku z dużym zaśmieceniem przydrożnych rowów biegnących wzdłuż wszystkich dróg naszego powiatu, Starostwo Powiatowe w Wieruszowie, jak co roku, czynnie uczestniczy w zorganizowaniu i przeprowadzeniu akcji „Wysprzątajmy Powiat Wieruszowski na wiosnę”.

  Tegoroczna akcja zaplanowana jest na dzień 20 kwietnia. Istnieje możliwość uzyskania worków i rękawic w Wydziale Architektury, Budownictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Wieruszowie lub w urzędach gmin z terenu powiatu, po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania. Zgromadzone odpady wystawione w dostępnych miejscach zostaną zebrane i wywiezione.

  Starostwo Powiatowe w Wieruszowie apeluje o aktywne włączenie się wszystkich mieszkańców powiatu w tegoroczną akcję „Wysprzątajmy Powiat Wieruszowski na wiosnę”.

  Akcja ta przy masowym udziale mieszkańców przyczyni się do poprawy czystości otaczającego nas środowiska naturalnego

 • Powiat Wieruszowski informuje o bezpłatnych turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci rolników

  Od roku 1993 KRUS organizuje w czasie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników. Powyższe formy świadczeń zdrowotnych realizowane są nieodpłatnie.

 • Podjęto uchwałę w sprawie podziału środków PFRON w 2018 r.

  W dniu 28 marca 2018 r. Rada Powiatu Wieruszowskiego podjęła uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 • Kilka słów o rodzinnej pieczy zastępczej…

  Rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka zapewniają opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Rodzina zastępcza zapewnia dziecku warunki rozwoju i wychowania odpowiednie do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju.

Script logo StudioStrona.pl