Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • koronawirus informacje

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Informacja o zmianie czasu pracy Starostwa Powiatowego w Wieruszowie w okresie letnim

   W okresie od 1 lipca 2020r. do 31 sierpnia 2020r. Starostwo Powiatowe w Wieruszowie będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 700 do 1500. Obsługa interesantów w Wydziale Komunikacji i Dróg od 715 do 1430. Obsługa interesantów odbywać się będzie zgodnie Zarządzeniem nr 10/2020 Starosty Wieruszowskiego z dnia 5 czerwca 2020r. w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie.

  • Informacja

   W dniu 14 sierpnia 2020 r. (piątek) Starostwo Powiatowe w Wieruszowie będzie nieczynne.

Aktualności

RSS
 • XXIII Sesja Nadzwyczajna Rady Powiatu Wieruszowskiego

  W dniu 3 lipca 2020r. odbyła się XXIII Sesja Nadzwyczajna Rady Powiatu Wieruszowskiego, podczas której radni podjęli uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 rok oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2027.

 • Bezpieczeństwo w czasie epidemii

  W dniu 9 lipca 2020 odbyło się wspólne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Komisji Bezpieczeństwa.   Na posiedzeniu podsumowano dotychczasowe działania związane z Covid-19 oraz skupiono się na działaniach zapobiegawczych w sytuacji zniesionych obostrzeń dotyczących epidemii.  Komisja wystosowała wniosek do Wojewody Łódzkiego w sprawie otwarcia się Podstawowej Opieki Zdrowotnej na pacjentów.

  Covid-19 nie może ograniczać bezpośredniej dostępności pacjenta do lekarza. Tele porady lekarskie nie zawsze są wystarczające w celu postawienia właściwej diagnozy. Poradnie powinny być dostępne dla pacjentów i nie może być tak żeby odsyłać pacjentów na bezpośrednie badania do Nocnej Pomocy Lekarskiej. Ośrodki zdrowia i szpital są po to żeby w każdej sytuacji pomagać pacjentom. – argumentowała Eunika Adamus Prezes Powiatowego Centrum Medycznego w Wieruszowie.

 • Szkolenie dla organizacji pozarządowych

  Szkolenie on-line dotyczące oferty wsparcia finansowego ze środków Funduszu w 2020 roku dla obiektów użyteczności publicznej z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

   

 • Wznowienie działalności punktów NPP/NPO

  W związku z łagodzeniem obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 Starostwo Powiatowe w Wieruszowie informuje o wznowieniu od 13 lipca 2020 roku, działalności stacjonarnej punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Wieruszowskiego.

  Mając jednak na uwadze stan pandemii konieczne jest działanie w podwyższonym reżimie sanitarnym tak, aby zapewnić bezpieczeństwo osobom korzystającym z pomocy i osobom świadczącym pomoc. Punkty będą mogły być wizytowane tylko przez osoby z odpowiednio zakrytymi ustami i nosem zgodnie z obowiązującymi przepisami. Konieczne będzie również zdezynfekowanie rąk przy wejściu oraz zasada oczekiwania w kolejce w odstępie min. 2 m.

 • Sukces uczennicy z terenu powiatu wieruszowskiego

  Rozstrzygnięto Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci ,,Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz’’. Oddział Regionalny w Łodzi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekazał nam miłą wiadomość o sukcesie uczennicy z terenu powiatu wieruszowskiego, biorącej udział w ww. Konkursie.

  Wśród nagrodzonych na poziomie centralnym Konkursu znalazła się Nikola Lee ze Szkoły Podstawowej w Lututowie filii Niemojewie.

 • Pierwszy kontrolny start wieruszowskich lekkoatletów na otwartym obiekcie

  Lekkoatletyczne Grand Prix Sieradza

  W dniu 27.06.2020 r. na stadionie lekkoatletycznym OMOSIR w Sieradzu odbyło się Lekkoatletyczne Grand Prix Sieradza.

  W zawodach wystartowało 7. zawodników Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego START w Wieruszowie. Zawodnicy UMLKS START wystartowali w kilkunastu konkurencjach, uzyskując znaczące wyniki na poziomie swych kategorii wiekowych.

 • XXII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

  W dniu 25 czerwca 2020r. odbyła się XXII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego, podczas której radni podjęli uchwałę:

  1. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
  2. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”);
  3. w sprawie rozpatrzenia skargi;
  4. w sprawie rozpatrzenia skargi;
  5. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 rok;
  6. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2027.

  Do uchwał dyskusja została przeprowadzona drogą e-mailową i w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne pytania, uwagi bądź sugestie.

 • Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie remontu kotłowni gazowej w budynku szkoły Wieruszów ul. Kopernika 2a

  Zapraszamy zainteresowane podmioty do zapoznania się z dokumentacją i rozważenia możliwości złożenia oferty.

Script logo StudioStrona.pl