Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Informacja

   W dniu 24 grudnia 2019r. (wtorek) Starostwo Powiatowe w Wieruszowie będzie nieczynne

  • Obowiązek rejestracji w BDO (Baza Danych Odpadowych)

   Obowiązkiem rejestracji w Rejestrze-BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. W niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych. Mogą to być np. salony kosmetyczne, gabinety stomatologiczne, firmy budowlane, zakłady mechaniki samochodowej, czy podmioty wytwarzające odpady niebezpieczne.

Aktualności

RSS
 • OGŁOSZENIE Zarządu Powiatu Wieruszowskiego o wynikach otwartego konkursu ofert

  Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1815), art.11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294), art. 15 ust.1, 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, poz. 1570) oraz art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245) informuje, iż na mocy Uchwały Nr 111/2019 Zarządu Powiatu Wieruszowskiego został ogłoszony konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej dla mieszkańców Powiatu Wieruszowskiego w 2020r. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej Zarząd Powiatu Wieruszowskiego postanowił powierzyć prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla mieszkańców Powiatu Wieruszowskiego w 2020r. Fundacji Młodzi Ludziom z siedzibą w Borysławiu 49, 96-130 Głuchów. Na realizację zadania w roku 2020 przeznacza się kwotę 64 020,00zł zł brutto - słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia 00/100 zł.

 • Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert

  W związku z ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Wieruszowskiego otwartym konkursem ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2022r. zadania publicznego Powiatu Wieruszowskiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu trzech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w Lubczynie, Sokolnikach i Czastarach zapraszamy do wskazania przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688 ze zm.), przedstawicieli do pracy w komisji konkursowej.

 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Wieruszowskiego z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

  Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecone wykonanie zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji polegającego na prowadzeniu trzech całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego w Lubczynie, Sokolnikach oraz Czastarach w okresie od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2022r.

 • Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wieruszowskiego, z zakresu ustawy o pomocy społecznej, pod tytułem: „Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej w 2020 r."

 • Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

 • Spotkanie koła pisarskiego LO z absolwentem

  „Historię szkoły tworzą również losy jej absolwentów” to projekt, w ramach którego szkolne koło pisarskie wieruszowskiego LO prezentuje osoby związane z "Kopernikiem".

  30 października młodzież wieruszowskiej szkoły uczestniczyła w spotkaniu z Panem Piotrem Kazimierzem Grądzielem, geografem, geologiem, podróżnikiem, autorem wielu publikacji, m. in. książki „Wieruszów, życie nad Prosną”.

 • Mistrzostwa Indywidualne i Drużynowe w warcaby 100-polowe w Lututowie

  W dniu 17 listopada br. Zarząd LKS „Czarna Damka” i Rada Wojewódzka Zrzeszenia LZS w Łodzi zorganizowali Wojewódzkie Mistrzostwa Indywidualne i Drużynowe w warcaby 100-polowe. Frekwencja zaskoczyła organizatorów, bo startowała rekordowa liczba zawodniczek i zawodników, a konkretnie 101 osób.

 • XV Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

  Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1815), § 15 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011r. Nr 226, poz. 2340, zm. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018r., poz. 5173) zawiadamiam, że dnia 28 listopada 2019r. (czwartek) o godz. 13:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieruszowie odbędzie się XV Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego.

Script logo StudioStrona.pl