Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Zawiadomienie

   Zarząd Powiatu Wieruszowskiego zawiadamia, że:

   1. W dniu 17 grudnia 2018 r. w siedzibie Starostwa powiatowego w Wieruszowie odbył się przetarg nieograniczony ustny.

   2. Przedmiotem przetargu był garaż nr 10, usytuowany na działce nr 147, położonej w Wieruszowie.

   3. Liczba osób dopuszczonych – jedna , niedopuszczonych- brak,

   4. Cena wywoławcza czynszu – 83,00 zł + należny podatek VAT, najwyższa cena osiągnięta w przetargu 84,00 zł  + należny podatek VAT

   5. Nabywcą nieruchomości został Pan Ryszard Waldemar Skulski

  • „Transplantacje narządów w Polsce i na świecie - historia, teraźniejszość i przyszłość”

   Wykład prof. dr hab. n. med. Michała Nowickiego w szkołach ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wieruszowskiego.

Aktualności

RSS
 • OGŁOSZENIE Starosty Wieruszowskiego

  Na podstawie art. 124 a , art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. , poz. 121, ze zm.), Starosta Wieruszowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej,
  zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej:
  - w obrębie Pichlice, gm. Sokolniki, oznaczonej jako działka nr 302 o pow. 0,4712 ha, nr 303 o pow. 0,5337 ha, w celu wykonania czynności związanych z remontem istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia obw. 02 stacja transf. 0,23 kV/0,4 kV/15 kV nr 30935 w miejscowości Pichlice, gm. Sokolniki.

 • Geoportal 2 - wersja mobilna już dostepna

  Geoportal2 to witryna internetowa zapewniająca dostęp do zasobów i usług związanych z danymi przestrzennymi. Dane przestrzenne to dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do określonego położenia lub obszaru geograficznego

  Aplikacja mobilna pozwala na przeglądanie geoportali powiatowych, miejskich i gminnych w technologii GEOPORTAL 2

  ponadto umożliwia:

 • Informacja

  W dniu 24 grudnia 2018r. (poniedziałek) Starostwo Powiatowe w Wieruszowie będzie nieczynne

 • II Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

 • 5 grudnia 2018r. kolejne bezpłatne konsultacje nt. Funduszy Europejskich

  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, organizowanego w dniu 5.12.2018 r. w godz. 11:00 – 14:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieruszowie.

 • II Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

  OK-BR.0002.14.2018

  Działając na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995 ze zm.), § 15 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Wieruszowskiego
  (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011r. Nr 226, poz. 2340, zm. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018r., poz. 5173) zawiadamiam, że dnia 4 grudnia 2018r. (wtorek) o godz. 14 00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbędzie się: II Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

 • Informacja w sprawie dotacji

   W dniu 22 listopada 2018 roku Polskie Stowarzyszenie Animatorów Kultury „Kulturalny Koneser” złożyło ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego: „Śpiewamy Polską!”.
  W ciągu siedmiu dni można zgłosić uwagi do w/w oferty

 • „Piękna niepodległa. Moja Ojczyzna”

  28 listopada w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieruszowie odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski pt. „Piękna, niepodległa. Moja Ojczyzna”.  Konkurs współfinansowany był ze środków Powiatu Wieruszowskiego, zorganizowany w ramach „Powiatowego Kalendarza przedsięwzięć kulturalnych oraz obchodów rocznic i świąt państwowych”.

Script logo StudioStrona.pl