Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • koronawirus informacje

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Zarządzenie nr 8/2020 Starosty Wieruszowskiego z dnia 8 kwietnia 2020r. w sprawie wyłączenia bezpośredniej obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie

   Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn.zm), w związku z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 566), w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz mieszkańców zarządzam, co następuje:

    

  • Informacja

   Szanowni Państwo!

   Starostwo Powiatowe w Wieruszowie obsługuje swoich interesantów we wszystkich sprawach będących w jego kompetencji. Nadal bardzo ważnym jest ograniczony  do przypadków koniecznych, bezpośredni kontakt interesant – pracownik urzędu. Jest to podyktowane obowiązkiem zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa  i ochrony przed zakażeniem Covid-19, zarówno klientów jak i pracowników Starostwa.

   W związku z powyższym usilnie prosimy o korzystanie w pierwszej kolejności z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Starostwa, w zakładkach odnoszących się  do poszczególnych rodzajów załatwianych spraw. Korzystanie z informacji telefonicznej jest możliwe i  może łatwiejsze, ale zabiera dużo czasu pracownikom, którzy mogą ten czas wykorzystać na załatwianie spraw. Prosimy też o korzystanie z możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną.Ułatwi to i usprawni  oraz przyspieszy załatwianie spraw. Pozwoli również na zaoszczędzenie czasu oraz wyeliminuje niepotrzebne Państwa wizyty  w Starostwie

Aktualności

RSS
 • Przekazanie komputerów dla szkół ponadpodstawowych Powiatu Wieruszowskiego

  W dniu 19 maja br. zakupione komputery przekazano do szkół ponadpodstawowych: Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika  w Wieruszowie – 10 szt, Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie - 13 szt, Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie - 6 szt.

 • Złe samopoczucie? Męcząca sytuacja? Możesz porozmawiać o tym przez telefon, Snapchat lub Messenger – uruchomiono Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

  Z uwagi na obecną sytuację związaną z epidemią wirusa SARS-CoV-2, co często wiąże się z nieodnajdywaniem się w nowych warunkach i problemami natury psychofizycznej u dzieci i młodzieży, Łódzki Urząd Wojewódzki proponuje wsparcie i możliwość pomocy psychologicznej.

 • XX Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

  W dniu 30 kwietnia 2020r. odbyła się XX Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego, podczas której radni podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji adw. Renaty Sutor dotyczącej zmiany przepisów prawa.

  Podczas sesji radni przyjęli sprawozdania: z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie w 2019r., z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2019r., z Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej za 2019r, z realizacji w 2019r. Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wieruszowskim na lata 2016-2021 oraz Ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2019 dla Powiatu Wieruszowskiego, a także sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z pracy Zarządu  w okresie między sesjami.

 • ARiMR: W maju kończą się dwa popularne nabory z PROW 2014-2020

  Wnioski o pomoc na „Restrukturyzację małych gospodarstw” oraz „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D można składać do 29 maja w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Działania finansowana są z PROW na lata 2014-2020.

 • ARiMR: Dłuższy termin składania wniosków o płatność dobrostanową

  Do 15 czerwca 2020 r. został przedłużony termin składania wniosków przez tych rolników, którzy chcą ubiegać się w ARiMR o pomoc finansową z PROW 2014-2020 w ramach działania „Dobrostan zwierząt”.

 • ARiMR: 300 tys. zł na odtworzenie potencjału produkcji rolnej

  Od czwartku 7 maja rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. – Termin naboru mija z końcem sierpnia – informuje Paweł Mucha, rzecznik prasowy ARiMR.

 • Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

  Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych Samorząd Powiatu Wieruszowskiego składa najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, satysfakcji z wykonywanego zawodu oraz wszelkiej pomyślności, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. 
  Chcemy wyrazić uznanie wobec wykonywania niełatwej pracy, zaangażowania oraz gotowości służenia w każdej chwili drugiemu człowiekowi, zwłaszcza w tym ciężkim dla nas czasie. 

  Dziękujemy!

 • Informacja dotycząca wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 w punkcie drive thru.

  Na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi informujemy, że na terenie województwa łódzkiego działa 7 punktów pobierania wymazów typu drive thru. Pobieranie wymazów odbywa się w ściśle określonych godzinach i dotyczy tylko określonej grupy osób wskazanych przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

  Na czas wykonywania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 w punkcie drive thru oraz czas dojazdu z miejsca kwarantanny i z powrotem państwowy powiatowy inspektor sanitarny wydaje tymczasowe zezwolenie na opuszczenie miejsca kwarantanny. Informację o wyjeździe osoby na wykonanie testu przekazuje również Policji.

  Wymazy pobierane są bez opuszczenia pojazdu. Każda z kierowanych na test osób musi posiadać przy sobie dowód tożsamości i okazać go personelowi medycznemu przed pobraniem wymazu. Osoby kierowane na pobranie wymazu przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego zostaną również dokładnie poinformowane o wszystkich istotnych rzeczach dotyczących przeprowadzenia testów w punktach drive thru.

   Punkty pobrań wymazów drive thru w województwie łódzkim:

Script logo StudioStrona.pl