Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • koronawirus informacje

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Zarządzenie nr 8/2020 Starosty Wieruszowskiego z dnia 8 kwietnia 2020r. w sprawie wyłączenia bezpośredniej obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie

   Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn.zm), w związku z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 566), w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz mieszkańców zarządzam, co następuje:

    

  • Informacja

   Szanowni Państwo!

   Starostwo Powiatowe w Wieruszowie obsługuje swoich interesantów we wszystkich sprawach będących w jego kompetencji. Nadal bardzo ważnym jest ograniczony  do przypadków koniecznych, bezpośredni kontakt interesant – pracownik urzędu. Jest to podyktowane obowiązkiem zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa  i ochrony przed zakażeniem Covid-19, zarówno klientów jak i pracowników Starostwa.

   W związku z powyższym usilnie prosimy o korzystanie w pierwszej kolejności z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Starostwa, w zakładkach odnoszących się  do poszczególnych rodzajów załatwianych spraw. Korzystanie z informacji telefonicznej jest możliwe i  może łatwiejsze, ale zabiera dużo czasu pracownikom, którzy mogą ten czas wykorzystać na załatwianie spraw. Prosimy też o korzystanie z możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną.Ułatwi to i usprawni  oraz przyspieszy załatwianie spraw. Pozwoli również na zaoszczędzenie czasu oraz wyeliminuje niepotrzebne Państwa wizyty  w Starostwie

Aktualności

RSS
 • Bieżące prace przy budowie pasywnego budynku

  W pierwszej połowie kwietnia 2020 r. wykonano strop nad parterem. Zamontowano także prefabrykowane biegi schodowe z poziomu parteru na poziom pierwszego piętra oraz wymurowano większość ścian konstrukcyjnych pierwszego piętra.

 • XX Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

 • Ogólnopolska system wsparcia społecznego szpitali

  Przez ostatnie 6 tygodni 30 osobowy zespół programistów i naukowców stworzył i rozwinął pro bono ogólnopolski system wsparcia społecznego szpitali WsparcieDlaSzpitala.pl, który objął już ponad 400 szpitali i DPS ze 150 miast Polski. System ten pomaga w inicjatywach społecznych i zbiórkach rzeczowych dla szpitali.

 • Pomoc suszowa – ARiMR sukcesywnie realizuje wypłaty

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wznowiła wypłaty pomocy suszowej dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w 2019 roku w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. W ciągu zaledwie czterech dni na konta rolników Agencja przelała kolejne 93 mln zł.

 • ,,Do widzenia Przyjaciele!" Klasy maturalne LO ukończyły szkołę

  Uchwałą Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego w Wieruszowie z dnia 21.kwietnia 2020 r, wszyscy uczniowie klas trzecich ukończyli szkołę. Tym razem coroczne ukończenie szkoły przez klasy maturalne nie mogło się odbyć w tradycyjny sposób, ale to wcale nie znaczy, że Dyrekcja LO zrezygnowała z podkreślenia wagi tego dnia.

 • ARiMR: Wydłużone terminy naborów z PROW 2014-2020

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z powodu utrudnień związanych z pandemią koronawirusa, wydłużyła terminy naborów wniosków o przyznanie pomocy z PROW 2014-2020 na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią, a także w nawadnianie gospodarstw.

 • Ważna informacja dotycząca pracy urzędu

  Szanowni Państwo,

  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 697) zostały poluzowane niektóre, wcześniej wprowadzone ograniczenia. W wyniku czego pojawiły się informacje o zupełnym otwarciu urzędów bez wskazania, że nadal obowiązuje przestrzeganie wprowadzonych zasad bezpieczeństwa.

  Należy tu wskazać, że Starostwo Powiatowe w Wieruszowie od czasu wprowadzenia stanu epidemii nie zaprzestało obsługi interesantów. Wprowadzono natomiast środki bezpieczeństwa w celu ochrony, zarówno interesantów, jak i pracowników. 

  Wprowadzone środki bezpieczeństwa nadal obowiązują.

 • ARiMR: Można ubiegać się o odroczenie terminu spłaty zadłużenia w ARiMR

  Z uwagi na ogłoszony w Polsce stan epidemii, Agencja Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości ubiegania się o odroczenie terminu spłaty zadłużenia wobec ARiMR do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Script logo StudioStrona.pl