Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Aktualności

RSS
 • „KOPERNIK” – TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ

  W  tym roku minie 65 lat od chwili, gdy pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie. Początkowo w bardzo skromnych warunkach, już w 1962 roku mogli oni uczyć się w nowym budynku – Pomniku Tysiąclecia przy ulicy M. Kopernika. Przez wiele lat mury tej szkoły opuszczali kolejni Absolwenci, wśród których są przedstawiciele różnych zawodów, ludzie z wielkimi osiągnięciami i niezwykłymi pasjami.

 • Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Termin rozpoczęcia naboru: 01.04.2019r.
  Termin zakończenia naboru: 12.04.2019r. do godz. 15.00

 • Zaproszenie na Targi Pracy i Rozwoju Zawodowego w Sieradzu

  Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Sieradzu zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w tegorocznych Targach  Pracy i Rozwoju Zawodowego, które odbędą się 9 kwietnia w Sali C Starostwa Powiatowego w Sieradzu.

 • „Wysprzątajmy Powiat Wieruszowski na wiosnę” po raz ósmy

  W związku z dużym zaśmieceniem przydrożnych rowów biegnących wzdłuż wszystkich dróg naszego powiatu Starostwo Powiatowe w Wieruszowie, jak co roku, czynnie uczestniczy w zorganizowaniu i przeprowadzeniu akcji „Wysprzątajmy Powiat Wieruszowski na wiosnę”.

  Tegoroczna akcja zaplanowana jest na dzień 16 kwietnia br. tj. wtorek. Istnieje możliwość uzyskania worków i rękawic w Wydziale Architektury, Budownictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Wieruszowie lub w urzędach gmin z terenu powiatu, po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania (zgłoszenie zapotrzebowania do dnia 5 kwietnia 2019r.) Zgromadzone odpady wystawione w dostępnych miejscach zostaną zebrane i wywiezione. Starostwo Powiatowe w Wieruszowie apeluje o aktywne włączenie się wszystkich mieszkańców powiatu w tegoroczną akcję „Wysprzątajmy Powiat Wieruszowski na wiosnę”. Akcja ta przy masowym udziale mieszkańców przyczyni się do poprawy czystości otaczającego nas środowiska naturalnego

 • Informacja dotycząca oferty realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pt. I międzynarodowa i II ogólnopolska Olimpiada Dziecięcych Drużyn Pożarniczych w Wieruszowie

 • VI Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

  OK-BR.0002.3.2019

  Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 995), § 15 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011r. Nr 226, poz. 2340, zm. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
  z 2018r., poz. 5173) zawiadamiam, że dnia 29 marca 2019r. (piątek) o godz. 1400 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbędzie się: VI Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

  Porządek obrad:

 • Uczniowie ,,Staszica’’ na Olimpiadzie Budowlanej

  16 marca br. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie: Mikołaj Fischer z klasy II Technikum Budowlanego i Piotr Musiałek z klasy III Branżowej I Stopnia wzięli udział w VIII edycji Olimpiady Budowlanej „BUDUJ Z PASJĄ”.

 • Nowy konkurs na renowację zabytków 2019!

  Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs na udzielenie dotacji na wykonanie w 2019 r. prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego.

Script logo StudioStrona.pl