Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...

Aktualności

RSS
 • Istotne zmiany dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie informuje o zmianach dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności od lipca 2018 wprowadzone ustawą z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2018 r., poz. 932).

 • XLVII Sesja Nadzwyczajna Rady Powiatu Wieruszowskiego

  Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995 ze zm.), § 15 ust. 1 pkt 2 i § 16 ust. 2 i ust. 10 oraz 23 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego zawiadamiam, że dnia 6 lipca 2018r. (piątek) o godz. 800 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbędzie się:

  XLVII Sesja Nadzwyczajna Rady Powiatu Wieruszowskiego

  Porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Wieruszowskiego:
  1) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok;
  2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026r.
  4. Zakończenie obrad.

 • Informacja dot. XLVI Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

  W dniu 29 czerwca 2018r. odbyła się XLVI Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego, na której podjęto uchwały:

  - w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018r.;

  -  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026r.;

   - w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia starosty wieruszowskiego;

  - w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie partnerstwa z Gminą Wieruszów.

   

 • VII edycja Konkursu "EKOBELFRY"

   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił VII edycję Konkursu „Ekobelfry”, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej aktywnych nauczycieli, prowadzących działalność na polu edukacji ekologicznej oraz szkół i przedszkoli propagujących tematykę ochrony środowiska w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018.

   

   

 • 50-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tyblach

  W minioną niedzielę Ochotnicza Straż Pożarna w Tyblach świętowała Jubileusz 50-lecia powstania jednostki.

 • VI Turniej Siatkówki Plażowej

  VI edycja Turnieju Siatkówki Plażowej odbędzie się 29 lipca br. w Lubczynie. Turniej będzie organizowany w kategorii OPEN.

  Zapisy przyjmowane są do 27 lipca!

 • PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD 2018- Moduł I

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie przypomina o możliwości składania wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku.

   

 • Projekt ,,Twoja nowa szansa’’

  Stowarzyszanie PROREW i FEUER Sp. z o.o. zapraszają do udziału  w projekcie „Twoja nowa szansa”, współfinansowanego  przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach: Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego:
  - projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Script logo StudioStrona.pl