Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Nabór zgłoszeń do powiatowych kalendarzy przedsięwzięć turystycznych, kulturalnych, sportowych i oświatowych

   W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem projektu kalendarzy przedsięwzięć o charakterze powiatowym na rok 2019, prosimy o składanie zgłoszeń do kalendarzy powiatowych, zadań o charakterze kulturalnym, sportowym, turystycznym i oświatowym.

   Zgłoszenia należy przesłać do dnia 30 października 2018 r.

  • LI Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

   W miniony czwartek Radni Rady Powiatu Wieruszowskiego obradowali na LI sesji.Radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, za nadgodziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wieruszowski.

Aktualności

RSS
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w ,,Staszicu’’

  Starosta wieruszowski Andrzej Szymanek uczestniczył w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie.

 • Festiwal Orkiestr Dętych w Dzietrzkowicach

  W ubiegłą niedzielę (2 września br.) odbył się w Dzietrzkowicach festiwal orkiestr dętych pn. ,,Lato na Patriotyczną Nutę’’. W wydarzeniu poświęconym upamiętnieniu  wyjątkowej – 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę uczestniczył starosta wieruszowski Andrzej Szymanek.

 • ,,Classic Spot’’ z udziałem Powiatu Wieruszowskiego

  W ubiegła niedzielę, 2 września br. odbyła się w Wieruszowie cykliczna już i jedyna w regionie impreza samochodowo-motocyklowa.

 • Start "Kopernika"

  Oficjalne rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019 odbyło się 3.września, jednak to nie oznacza, że dopiero tego dnia uczniowie LO w Wieruszowie rozpoczęli swoją pracę.

 • NA JAKĄ POMOC FINANSOWĄ MOGĄ LICZYĆ RODZINY ZASTĘPCZE ?

  Podstawową formą pomocy finansowej jest świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej. Przysługuje ono rodzinie zastępczej/prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko.

 • Powiat Wieruszowski uczcił 79. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej

  1 września br. obchodziliśmy 79. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Powiatowe uroczystości patriotyczne odbyły się tradycyjnie przed obeliskiem na polach Krajańskich.

 • Otwarcie Rodzinnego Domu Dziecka w Czastarach

  29 sierpnia 2018r. miała miejsce uroczyste otwarcie Rodzinnego Domu Dziecka w Czastarach. Lubczyna, Sokolniki i Czastary to miejscowości, w których dzięki wieloletniej współpracy pomiędzy Powiatem Wieruszowskim a Fundacją Happy Kids działają dziś trzy Rodzinne Domy Dziecka.

  Pieczę nad placówką sprawować będzie Fundacja Happy Kids, która przy współpracy, Starostwa Powiatowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie mogła utworzyć czternasty Rodzinny Dom Dziecka. Powiat Wieruszowski na utworzenie Domu przekazał Fundacji budynek po byłym posterunku policji w Czastarach.

  Dzięki współpracy Powiatu Wieruszowskiego i Fundacji Happy Kids w zakresie rozwiązywania problemów sieroctwa społecznego w powiacie wieruszowskim ósemka dzieci zamieszka i będzie wychowywana pod opieką Rodziców Zastępczych w nowym domu
  w Czastarach.  

 • Informacja

  W okresie od 01.07.2018 do 31.08.2018 Starostwo Powiatowe w Wieruszowie będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 700 do 1500

  Wydział Komunikacji i Dróg od godziny 7 00 - 14 45

Script logo StudioStrona.pl