Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • koronawirus informacje

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Informacja NFZ

   Centrala NFZ przypomina: na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, zarządzenia Nr 177/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz postanowień umowy o udzielanie świadczeń zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń: lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ w miejscu ich udzielania od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8.00 a 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy.

  • XIX Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

   Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 511, 1815, 1571), § 15 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020r. poz. 585) zawiadamiam, że dnia 3 kwietnia 2020r. (piątek) o godz. 10:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbędzie się XIX Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

Aktualności

RSS
 • Posiedzenie Nr 1/20 Zarządu VI Kadencji Związku Powiatów Polskich

  W dniu 28 stycznia 2020 roku w Warszawie odbyło się Posiedzenie Nr 1/20 Zarządu VI Kadencji Związku Powiatów Polskich. W obradach posiedzenia uczestniczył Starosta Wieruszowski Andrzej Szymanek, wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku Powiatów Polskich.

 • Posiedzenie Nr 5/VI Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

  W dniu 3 lutego 2020 r. w Radomsku odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego, w którym uczestniczył Starosta Wieruszowski Andrzej Szymanek. Podczas posiedzenia z udziałem dyrektora WCZK w Łodzi Doroty Gajewskiej omówiono rolę Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego w systemie bezpieczeństwa lokalnego oraz współpracę z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego i Woj. Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi.

 • Pozyskaj środki na rozwój infrastruktury opieki społecznej - zaproszenie na bezpłatne spotkanie

  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Pozyskaj środki na rozwój infrastruktury opieki społecznej. Omówienie zasad naboru w ramach Działania VII.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020”.

 • XVII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

  W dniu 30 stycznia 2020r. odbyła się XVII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego, podczas której radni podjęli uchwały.

 • Podsumowanie sezonu przez Wieruszowski Klub Kolarski

  W niedzielę 2 lutego br.w Pieczyskach odbyło się uroczyste podsumowanie minionego sezonu Wieruszowskiego Klubu Kolarskiego. W spotkaniu uczestniczył starosta wieruszowski Andrzej Szymanek, który pogratulował Zarządowi oraz członkom Klubu nieustannego rozwoju, wyrażając tym samym uznanie wobec sukcesów, jakie Wieruszowski Klub Kolarski osiągnął w 2019 roku.

 • Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

  Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

 • Spotkanie informacyjne na temat programu europejskiego ,,Europa dla obywateli’’

  Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli" serdecznie zaprasza przedstawicieli NGO, samorządów oraz innych organizacji i instytucji działających w obszarze społeczeństwa obywatelskiego na spotkanie informacyjne na temat programu europejskiego "Europa dla obywateli", które odbędzie się 6 lutego 2020 r. w Łodzi.

 • Ogłoszenie Wydziału Geodezji i Kartografii

Script logo StudioStrona.pl