Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Aktualności

RSS
 • XII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

  W dniu 23 sierpnia 2019r. odbyła się XII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego, podczas której radni podjęli uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze, w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wieruszowski i w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Wieruszowskiego.

  Radni zapoznali się również z informacją dotyczącą działalności Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z.o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie za rok 2018, a także z informacjami o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wieruszowskiego, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz z realizacji planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie za I półrocze 2019r.

 • Ogłoszenie Wydziału Geodezji i Kartografii GN.6820.3.1.2019

 • Powiatowo-Gminnno-Parafialne Dożynki Galewice 2019

  plakat dożynki 2019

 • Wsparcie dla projektów obywatelskich społeczności z terenów wiejskich i małych miast

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce informuje o Programie „Działaj Lokalnie” . To ogólnopolski program, w ramach którego wsparcie na realizację różnorodnych projektów obywatelskich otrzymują społeczności z terenów wiejskich i małych miast.

 • Mistrzostwa Europy Leśników w Biegu na Orientację

  W dniach 6 – 10 sierpnia br. pięciu zawodników UKS „Grom” Sokolniki oraz MUKS „Junior” Ochędzyn brało udział w XXVI Mistrzostwach Europy Leśników w Biegu na Orientację.

 • Powiat Wieruszowski podpisał umowę dotyczącą budynku pasywnego

  Dnia 20 sierpnia 2019 roku  Powiat Wieruszowski podpisał umowę z Grupą Ekoenergia sp. z o.o., Sierakowice Prawe 141 D, 96-100 Skierniewice na realizację zadania „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie” w formule zaprojektuj i wybuduj.

 • XII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

  Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 511), § 15 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011r. Nr 226, poz. 2340, zm. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018r., poz. 5173) zawiadamiam, że dnia 23 sierpnia 2019r. (piątek) o godz. 13:30 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbędzie się XII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego.

 • Regionalny Turniej Sołectw

  Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Szadku zaprasza do udziału w Regionalnym Turnieju Sołectw, który odbędzie się 1 września br. na terenie rekreacyjnym przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Szadku.

Script logo StudioStrona.pl