Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • XLIV Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

   OK-BR.0002.42018

   Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1868 ze zm.), § 15 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego zawiadamiam, że dnia 30 kwietnia 2018r. (poniedziałek) o godz. 1300 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbędzie się:

   XLIV Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

  • Powiatowa muzyczna rywalizacja

   W niedzielne popołudnie (15 kwietnia br.) przeprowadzono w Bolesławcu organizowane przez miejscowe Gminne Centrum Kultury oraz Powiat Wieruszowski muzyczne przedsięwzięcie z udziałem mieszkańców naszego regionu.

   Występy uczestników były oceniane przez komisję jurorską. Rozdanie nagród, ufundowanych między innymi przez Powiat Wieruszowski, odbyło się z udziałem wicestarosty wieruszowskiego.

Aktualności

RSS
 • Samochód dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach

  Nowy samochód, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim otrzymał Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach.

 • Ogłasza sie nabór na członków komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wieruszowskiego w 2017 roku

 • XXVI Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

  Uchwała ustanawiająca Roczny Program Współpracy Powiatu Wieruszowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 r. oraz zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały podjęte podczas XXVI Sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego.

 • Finał IV edycji ,,Z EKOLOGIĄ NA TY’’

  Powiat Wieruszowski z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi przeprowadził IV edycję programu edukacji ekologicznej ,,Z EKOLOGIĄ NA TY’’.

  Na uroczystym podsumowaniu projektu, które odbyło się 29 listopada br. starosta wieruszowski Andrzej Szymanek wręczył laureatom nagrody rzeczowe, a uczestnikom obu konkursów drobne ekologiczne upominki.

 • Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Zespołu Zarządzania Kryzysowego

  Ocena sytuacji kryminalno-porządkowej w Powiecie Wieruszowskim, przygotowanie dróg do sezonu zimowego oraz zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2017 r. w zakresie porządku i bezpieczeństwa obywateli były wiodącymi tematami wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa przy Staroście Wieruszowskim i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się 28 listopada 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieruszowie.

 • Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Wieruszowskiego z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej w 2017 roku

  Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579), art. 19 pkt. 12, art. 25 i art. 47 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z 2015 r. poz. 1310 i poz. 1359, z 2016 r. poz. 753 i poz. 1583), art. 11 ust. 1, 2 i 3 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), oraz Uchwały  Nr XXVI/131/2016 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29.11.2016 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Powiatu Wieruszowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.” uchwala się, co następuje:

  § 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. zadania publicznego Powiatu Wieruszowskiego polegającego na prowadzeniu ośrodka interwencji kryzysowej

 • Powiatowy Konkurs Matematyczny

  W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie odbył się 16 listopada br. Powiatowy Konkurs Matematyczny. W rywalizacji uczestniczyło 21 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wieruszowskiego.

 • Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wieruszowie

  IV Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wieruszowie odbył się 19 listopada br. w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajance. Podczas Zjazdu zostały złożone sprawozdania ustępującego zarządu za okres kadencji, wybrano nowe władze: Zarząd i Komisję Rewizyjną, reprezentanta Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RR oraz przedstawicieli na Zjazd Wojewódzki.

Script logo StudioStrona.pl