Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Aktualności

RSS
 • Zakończenie roku akademickiego 2018/2019 przez Wieruszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

  Wieruszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku 17 czerwca 2019 roku zakończył rok akademicki 2018/2019. W uroczystości uczestniczył Starosta Wieruszowski Andrzej Szymanek.

  W ramach działalności członkowie Uniwersytetu korzystają z różnych form aktywności. Słuchacze uczestniczą systematycznie w wybranych zajęciach: języka angielskiego i niemieckiego, historii, gimnastyki korekcyjnej, zajęć kreatywnych i kulinarnych.

 • Informacja dla podmiotów gospodarujących odpadami – WAŻNE!

  Wydział Architektury, Budownictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Wieruszowie informuje, że w dniu 5 września 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592), która wprowadziła nowe obowiązki dla posiadaczy odpadów. Każdy posiadacz odpadów, który przed dniem jej wejścia w życie uzyskał:

  • zezwolenie na zbieranie odpadów,
  • zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
  • pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
  • pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów,

   

  zobowiązany jest w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ww ustawy, tj. do dnia 5 września 2019r., złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji.

 • Informacja dotycząca oferty realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na zadanie pn. „Ja też potrafię”

 • X Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

  Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 511), § 15 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011r. Nr 226, poz. 2340, zm. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018r., poz. 5173) zawiadamiam, że dnia 28 czerwca 2019r. (piątek) o godz. 13:30 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbędzie się X Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Samorząd terytorialny a ochrona interesu publicznego”

  W dniach 11-12 czerwca 2019r. w Łodzi odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Samorząd terytorialny a ochrona interesu publicznego” zorganizowana przez Katedrę Zarządzania Miastem i Regionem Uniwersytetu Łódzkiego. Pierwszy dzień konferencji poświęcony był obchodom Jubileuszu 70-lecia urodzin i 40-lecia pracy naukowej prof. Tadeusza Markowskiego oraz 45-lecia Katedry Zarządzania Miastem i Regionem Uniwersytetu Łódzkiego. W obchodach uczestniczył Starosta Wieruszowski Andrzej Szymanek, jako członek Rady Menedżerów Publicznych przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

 • Uchwała nr 62/2019r w sprawie rozstrzygnięcia otwartego naboru partnerów

 • Centrum Usług Środowiskowych

  W dniu 12 czerwca 2019r. Zarząd działając w imieniu Powiatu Wieruszowskiego podpisał list intencyjny z Gminą Wieruszów/Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieruszowie, Gminą Lututów/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lututowie, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie, Stowarzyszeniem Integracyjnym „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie w sprawie utworzenia partnerstwa. Przedmiotem partnerstwa pomiędzy wymienionymi wyżej podmiotami jest wola współpracy na rzecz utworzenia Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Wieruszowskim oraz wspólna realizacja projektu pt.  Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”, który będzie realizowany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie w okresie  od 1 czerwca 2020r. do 31 maja 2023 r.

 • 5 edycja Pucharu Polski MTB XCO w Lublinie z udziałem Wieruszowskiego Klubu Kolarskiego

  Relacja Wieruszowskiego Klubu Kolarskiego

Script logo StudioStrona.pl