Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

  Rada Powiatu

 • Z ostatniej chwili...
  • 3780

   Informacja dotycząca zasad pracy Urzędu

   Starostwo Powiatowe w Wieruszowie od czasu wprowadzenia stanu epidemii nie zaprzestało i nie zaprzestaje obsługi interesantów.
   Interesanci po wejściu do Urzędu są kierowani przez wyznaczonego pracownika do właściwego pomieszczenia Urzędu w celu załatwienia sprawy i powinni stosować się do jego zaleceń.
   Rejestracja pojazdów w Wydziale Komunikacji i Dróg jest możliwa po telefonicznym umówieniu terminu wizyty (z wyprzedzeniem do 2 dni) pod numerem telefonu:        62 78 13 374
   Jednocześnie informujemy, że codziennie w godzinach 11.00-11.15 nastąpi przerwa w obsłudze interesantów, z uwagi na konieczność dezynfekcji pomieszczeń.
   Przypominamy, że obsługa klienta odbywa się z zachowaniem wymogów sanitarnych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników i klientów.
   Wszystkie osoby na terenie Urzędu zobowiązane są do:

  • Ogłoszenie Zarządu Powiatu Wieruszowskiego o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego

 • bip1

 • epuap

 • pomoc prawna

Aktualności

RSS
 • 3760

  Punkt informacyjno-doradczy w ramach realizacji projektu "Łódzkie wspiera integrację cudzoziemców"

  Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi informuje, że od 19 października 2020 r. na terenie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Łodzi (ul. Piotrkowska 103) oraz w Biurze Obsługi Klienta w Skierniewicach (ul. Jagiellońska 29) działać będą punkty informacyjno-doradcze dla cudzoziemców spoza państw Unii Europejskiej.

 • 3758

  Relacje postartowe WKK Pfleiderer Wieruszów

  Sobota, 3 października 2020 r. godz. 9⁰⁰ to start w Pucharze Świata juniorki Patrycji Zawierta w barwach reprezentacji Polski w Nove Mesto na Moravie Czechy.

 • XVI Zgromadzenie Związku Powiatów Województwa Łódzkiego

  W dniu 1 października 2020 roku w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się posiedzenie przedstawicieli powiatów wspólnie realizujących projekt pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Na wstępie Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Łódzkiego przedstawione zostało sprawozdanie Kierownika Projektu z bieżącej realizacji zadań w ramach projektu. Realizacja zadania dotycząca dostarczenia baz danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) jest w fazie podpisywania umów z firmami wyłonionymi w postępowaniu przetargowym na określone części dla poszczególnych powiatów. Dla Powiatu Wieruszowskiego będzie wykonana baza EGiB dla jednostki ewidencyjnej m. Wieruszów, gm. Wieruszów oraz gm. Bolesławiec. Zadanie to będzie realizowała firma „GEOSYTEM” Łukasz Kuropka z Sycowa.

 • 3756

  XXVI Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

  W dniach 29 – 30 września 2020 roku w Ossie odbyło się XXVI Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. W Zgromadzeniu uczestniczył starosta wieruszowski Andrzej Szymanek, wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku Powiatów Polskich.

  W przeddzień Zgromadzenia tj. 28 września odbyła posiedzenie Komisja Rewizyjna, która dokonała kontroli zgodności działań organów Związku ze Statutem i uchwałami Zgromadzenia Ogólnego oraz kontroli wykonania budżetu za 2019 rok, wydając pozytywną opinię zarówno do sprawozdania z działalności Związku w 2019 roku, jak i do sprawozdania finansowego za 2019 rok.

 • 3753

  9 pażdziernika bezpłatna mammografia w Sokolnikach i Wieruszowie

 • 3755

  Starosta Wieruszowski nadal apeluje – KORONAWIRUS wciąż groźny

  COVID nie ustępuje !!! Cały czas jesteśmy narażeni na zakażenie.

  Ponad półroczny okres trwania epidemii a szczególnie wakacyjny spowodował osłabienie Naszej czujności, rozluźnienie w naszych zachowaniach w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19. Niestety wirus nie osłabł a wręcz „wykorzystuje” ludzką niefrasobliwość. Ilość zachorowań bardzo szybko rośnie niszcząc trwale organizmy ludzi, powoduje śmierć.

  Szanowni państwo! Ponownie Apeluję do Państwa o stosowanie zalecanych zachowań sanitarnych:

  • zachowanie dystansu społecznego;
  • przestrzeganie higieny (szczególnie mycie i dezynfekcję rąk);
  • zasłanianie we wskazanych prawem miejscach, nosa i ust (maseczki czy też przyłbice), które są pomocne w zapobieganiu rozprzestrzeniania się pandemii.

  Proszę właścicieli sklepów, właścicieli zakładów produkcyjnych, kierowników innych instytucji, proboszczów o wprowadzanie na podstawie ustaw i powodowanie przestrzegania: wewnętrznych zaleceń, instrukcji i regulaminów.

  Zwracam się do organizatorów i uczestników imprez i wszelkich zgromadzeń o zachowanie zasad bezpieczeństwa sanitarnego i ich rygorystycznego przestrzegania.

  Powinniśmy być świadomi, że nasze roztropne zachowanie może uchronić od zakażenia naszych bliskich i nas samych.

  Apeluję do Państwa o zdrowy rozsądek. Żadne zakazy i nakazy nie zapewnią nam bezpieczeństwa jeżeli nie zadbamy sami o siebie.

   

 • 3754

  12 października bezpłatna mammografia w Czastarach

 • 3751

  MP Gdynia Maraton MMM Bartoszewice BM Polanica-Zdrój

  Relacja WKK Pfleiderer Wieruszów.

Script logo StudioStrona.pl