Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Ważne! Zmiana organizacji ruchu

   Zarząd Powiatu Wieruszowskiego oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie informują, że od dnia 20 stycznia 2020r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na moście przez rzekę Prosnę w ciągu drogi powiatowej nr 4510 E w miejscowości Podbolesławiec. Obowiązywał będzie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.

  • Polska Organizacja Turystyczna zaprasza przedsiębiorców do udziału w 8. edycji akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”

   Ruszył nabór do 8. edycji akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”. Zapraszamy przedsiębiorców z branży turystycznej, instytucje samorządowe, hotelarzy, restauratorów, organizacje i instytucje związane z obsługą ruchu turystycznego, a także organizatorów eventów sportowych - rejestracja trwa do 31 stycznia. Wiosenna edycja odbędzie się w weekend 20-22 marca. Udział w akcji to nie tylko szansa na pozyskanie nowych klientów z Polski i za granicy, ale także doskonała okazja do darmowej reklamy.

Aktualności

RSS
 • Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na 2020r.

 • 6 grudnia 2019r. kolejne bezpłatne konsultacje nt. Funduszy Europejskich

  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, organizowane w dniu 6.12.2019 r. w godz. 11:30 – 14:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieruszowie.

 • XV Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

  W dniu 28 listopada 2019r. odbyła się XV Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego, podczas której radni podjęli uchwały: w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Powiatu Wieruszowskiego
  z organizacjami pozarządowymi na 2020r.; zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Wieruszowskiego od dnia 1 września 2019 roku; w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie; w sprawie podniesienia wynagrodzenia przysługującego rodzinom zastępczym zawodowym; w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 rok; w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026r.

 • Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert

  W związku z ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Wieruszowskiego otwartym konkursem ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2022r. zadania publicznego Powiatu Wieruszowskiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu trzech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w Lubczynie, Sokolnikach i Czastarach zapraszamy do wskazania przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688 ze zm.), przedstawicieli do pracy w komisji konkursowej.

 • OGŁOSZENIE Zarządu Powiatu Wieruszowskiego o wynikach otwartego konkursu ofert

  Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1815), art.11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294), art. 15 ust.1, 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, poz. 1570) oraz art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245) informuje, iż na mocy Uchwały Nr 111/2019 Zarządu Powiatu Wieruszowskiego został ogłoszony konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej dla mieszkańców Powiatu Wieruszowskiego w 2020r. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej Zarząd Powiatu Wieruszowskiego postanowił powierzyć prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla mieszkańców Powiatu Wieruszowskiego w 2020r. Fundacji Młodzi Ludziom z siedzibą w Borysławiu 49, 96-130 Głuchów. Na realizację zadania w roku 2020 przeznacza się kwotę 64 020,00zł zł brutto - słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia 00/100 zł.

 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Wieruszowskiego z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

  Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecone wykonanie zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji polegającego na prowadzeniu trzech całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego w Lubczynie, Sokolnikach oraz Czastarach w okresie od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2022r.

 • Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wieruszowskiego, z zakresu ustawy o pomocy społecznej, pod tytułem: „Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej w 2020 r."

 • Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Script logo StudioStrona.pl