Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Informacja

   W okresie od 01.07.2018 do 31.08.2018 Starostwo Powiatowe w Wieruszowie będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 700 do 1500

   Wydział Komunikacji i Dróg od godziny 7 00 - 14 45

  • Zarząd Powiatu Wieruszowskiego ogłasza XV edycję konkursu o Nagrodę Gospodarczą Powiatu Wieruszowskiego „Markowy Produkt Powiatu Wieruszowskiego”

   Nagroda ma charakter honorowy. Jej celem jest wyróżnienie i promowanie najlepszych produktów i usług firm z terenu Powiatu Wieruszowskiego, które ze względu na swoją jakość, innowacyjność oraz walory użytkowe i estetyczne mogą być wizytówką gospodarczą Powiatu Wieruszowskiego. Preferowane będą produkty lub usługi, które można utożsamiać z powiatem, których wyjątkowe walory mają szansę stać się charakterystycznymi dla Powiatu Wieruszowskiego.

Aktualności

RSS
 • Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Wieruszowskiego z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej w 2017 roku

  Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579), art. 19 pkt. 12, art. 25 i art. 47 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z 2015 r. poz. 1310 i poz. 1359, z 2016 r. poz. 753 i poz. 1583), art. 11 ust. 1, 2 i 3 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), oraz Uchwały  Nr XXVI/131/2016 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29.11.2016 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Powiatu Wieruszowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.” uchwala się, co następuje:

  § 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. zadania publicznego Powiatu Wieruszowskiego polegającego na prowadzeniu ośrodka interwencji kryzysowej

 • Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Zespołu Zarządzania Kryzysowego

  Ocena sytuacji kryminalno-porządkowej w Powiecie Wieruszowskim, przygotowanie dróg do sezonu zimowego oraz zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2017 r. w zakresie porządku i bezpieczeństwa obywateli były wiodącymi tematami wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa przy Staroście Wieruszowskim i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się 28 listopada 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieruszowie.

 • Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wieruszowie

  IV Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wieruszowie odbył się 19 listopada br. w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajance. Podczas Zjazdu zostały złożone sprawozdania ustępującego zarządu za okres kadencji, wybrano nowe władze: Zarząd i Komisję Rewizyjną, reprezentanta Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RR oraz przedstawicieli na Zjazd Wojewódzki.

 • XXVI Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

  OK-BR.0002.12.2016  
    
  Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814 ze zm.), § 15 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego zawiadamiam, że dnia 29 listopada 2016r. (wtorek) o godz.1400 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbędzie się:

  XXVI Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

  Porządek obrad:

 • Senioralia Regionu Wieruszowskiego

  W minioną sobotę (19 listopada br.) zostały przeprowadzone II Senioralia Regionu Wieruszowskiego. Podczas przedsięwzięcia przeprowadzono przegląd twórczości artystycznej seniorów, zaprezentowano poezję Eugeniusza Toruńskiego, a występ muzyczny przedstawił Kazimierz Warga.

 • Powiatowy Konkurs Matematyczny

  W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie odbył się 16 listopada br. Powiatowy Konkurs Matematyczny. W rywalizacji uczestniczyło 21 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wieruszowskiego.

 • Znajdź stypendium lub konkurs dla siebie!

  Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o funkcjonowaniu największego ogólnopolskiego serwisu o stypendiach i konkursach – www.mojestypendium.pl.

 • Ogólnopolski Konkurs FLORIANY

  Ruszył Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY!

  Organizatorzy (Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz miesięcznik „Strażak”) zapraszają do udziału w Konkursie FLORIANY wszystkie OSP i MDP, które mają na swoim koncie ciekawe i pożyteczne inicjatywy realizowane w latach 2015/2016.

   

Script logo StudioStrona.pl