Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Aktualności

RSS
 • Narodowe czytanie przy wieruszowskim aeroplanie

  7 września 2019r. w godz. 16:00-18:00 - park przy samolocie

 • Informacja o zmianie czasu pracy Starostwa Powiatowego w Wieruszowie

  Od 2 września 2019r. Starostwo Powiatowe w Wieruszowie będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1530. Obsługa interesantów w Wydziale Komunikacji i Dróg od 745 do 1500.

 • Wieruszowski Wrzesień 1939 - 29 września 2019r.

  Inscenizacja historyczna walk granicznych w 80 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej

 • Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafialne 2019

  Tegoroczne  Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafialne odbyły się w Galewicach. Uroczystość była formą podziękowania za tegoroczne plony oraz trud rolniczej pracy.

 • XII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

  W dniu 23 sierpnia 2019r. odbyła się XII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego, podczas której radni podjęli uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze, w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wieruszowski i w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Wieruszowskiego.

  Radni zapoznali się również z informacją dotyczącą działalności Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z.o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie za rok 2018, a także z informacjami o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wieruszowskiego, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz z realizacji planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie za I półrocze 2019r.

 • Ogłoszenie Wydziału Geodezji i Kartografii GN.6820.3.1.2019

 • Powiatowo-Gminnno-Parafialne Dożynki Galewice 2019

  plakat dożynki 2019

 • Wsparcie dla projektów obywatelskich społeczności z terenów wiejskich i małych miast

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce informuje o Programie „Działaj Lokalnie” . To ogólnopolski program, w ramach którego wsparcie na realizację różnorodnych projektów obywatelskich otrzymują społeczności z terenów wiejskich i małych miast.

Script logo StudioStrona.pl