Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Informacja

   W okresie od 01.07.2018 do 31.08.2018 Starostwo Powiatowe w Wieruszowie będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 700 do 1500

   Wydział Komunikacji i Dróg od godziny 7 00 - 14 45

  • Zarząd Powiatu Wieruszowskiego ogłasza XV edycję konkursu o Nagrodę Gospodarczą Powiatu Wieruszowskiego „Markowy Produkt Powiatu Wieruszowskiego”

   Nagroda ma charakter honorowy. Jej celem jest wyróżnienie i promowanie najlepszych produktów i usług firm z terenu Powiatu Wieruszowskiego, które ze względu na swoją jakość, innowacyjność oraz walory użytkowe i estetyczne mogą być wizytówką gospodarczą Powiatu Wieruszowskiego. Preferowane będą produkty lub usługi, które można utożsamiać z powiatem, których wyjątkowe walory mają szansę stać się charakterystycznymi dla Powiatu Wieruszowskiego.

Aktualności

RSS
 • Otwarcie 8. trasy orienteeringowej

  Oficjalne poszerzenie produktu turystycznego Powiatu Wieruszowskiego pn. ,,Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem’’ o kolejną – ósmą trasę orienteeringową odbyło się 22 października w Starym Ochędzynie przy pomniku Powstańca Styczniowego, gdzie usytuowane jest wejście na nową trasę.

 • IV edycja programu edukacji ekologicznej dla Powiatu Wieruszowskiego ,,Z EKOLOGIĄ NA TY’’ - zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach!

  Powiat Wieruszowski otrzymał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. Program edukacji ekologicznej dla Powiatu Wieruszowskiego „Z EKOLOGIĄ NA TY” – IV edycja. Zadanie realizowane będzie do 30 listopada br. . 

  W ramach programu zostaną przeprowadzone dwa konkursy o tematyce ekologicznej skierowane do uczniów szkół z terenu powiatu wieruszowskiego.

 • Odznaczenia za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

  Jubileusz 50–lecia pożycia małżeńskiego obchodziły 20 października br. pary małżeńskie z terenu gminy Lututów oraz Czastary.

  Z tej okazji zorganizowano w gminach podniosłe spotkania z jubilatami, podczas których wójtowie dokonali uroczystego aktu dekoracji medalami nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Zarząd Powiatu Wieruszowskiego zaprasza do wzięcia udziału w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Chotynin

   Zarząd Powiatu Wieruszowskiego zaprasza do wzięcia udziału w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Chotynin, obręb Bolesławiec, gm. Bolesławiec, oznaczonej jako działka nr 691/1, o powierzchni 0,7600 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Wieluniu, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta SR1W 00102764/5, stanowiącej własność Powiatu Wieruszowskiego.

 • Mieszkańcy powiatu badali poziom cukru we krwi

  Dzięki współpracy Zarządu Oddziału Miejsko-Powiatowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Wieruszowie, Powiatowego Centrum Medycznego w Wieruszowie oraz Starostwa Powiatowego w Wieruszowie w dniu 19 października 2016r. Przeprowadzono darmowe badanie poziomu cukru we krwi dla wszystkich chętnych mieszkańców powiatu wieruszowskiego.

 • Coroczne obchody Dnia Niewidomych

  Zarząd Polskiego Związku Niewidomych Okręg Łódzki Koło Terenowe w Wieluniu zorganizował w dniu 12 października br. spotkanie z okazji Dnia Niewidomych. Od wielu lat Powiat Wieruszowski wspiera działania Polskiego Związku Niewidomych.

 • 20 października Dzień Krajobrazu - Mój krajobraz. Współtworzę i chronię

  W tym roku - z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - po raz pierwszy obchodzimy Dzień Krajobrazu - święto ustanowione w celu promowania zagadnień związanych z ochroną i planowaniem krajobrazu.

 • Zrealizowane inwestycje drogowe naszego powiatu

  Na przełomie września i października br. Powiat Wieruszowski zakończył realizację przedsięwzięć z zakresu infrastruktury drogowej.

Script logo StudioStrona.pl