Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Lututów

   Zarząd Powiatu Wieruszowskiego  działając na podstawie z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U.  z 2018 r. poz. 2204, ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości (Dz. U. z  2014 r. poz. 1490) ogłasza II przetarg ustny ograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Lututów, obręb Lututów, gm. Lututów, oznaczonej jako działka nr 55, o powierzchni 10,8700 ha

  • Bardzo dobry występ zawodników UMLKS START Wieruszów w Halowych Mistrzostwach Polski U 18 i U 20 w Toruniu

   W dniu 07- 09 lutego br. w Hali Arena w Toruniu odbyły się Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów U18 i U 20.

   W zawodach wzięło udział dwóch zawodników Uczniowskiego Międzyszkolnego Ludowego Klubu  Sportowego  START w Wieruszowie - Krzysztof Kędzia i Jakub Szczepaniak. Zawodnicy startowali w dwóch kategoriach wiekowych – trzech konkurencjach.

Aktualności

RSS
 • Podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

  Projekt  pod nazwą  „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Wieruszowie” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś.PRIORYTETOWA IV GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, DZIAŁANIE IV.3 OCHRONA POWIETRZA, PODDZIAŁANIE IV.3.2 OCHRONA POWIETRZA.

 • Stypendia sportowe Funduszu Natalii Partyki – IV edycja wystartowała

  Fundusz Natalii Partyki w partnerstwie z siecią sklepów Biedronka uruchomił IV edycję programu stypendialnego dla młodych zdolnych sportowców borykających się z trudnościami w rozwoju kariery. To wyjątkowy program, który wspiera młodych, utalentowanych ludzi, szukających dofinansowania swojego rozwoju sportowego. Każde stypendium w ramach funduszu to 10 000 zł. na realizację jasno sprecyzowanych celów sportowych.

 • II Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

  W dniu 4 grudnia br. odbyła się II Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego w trybie nadzwyczajnym, celem podjęcia trzech uchwał Rady Powiatu Wieruszowskiego w sprawie:

  - budżetu powiatu na 2018r.,

  - wniesienia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi,

  - ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie.

 • OGŁOSZENIE Starosty Wieruszowskiego

  OGŁOSZENIE Starosty Wieruszowskiego

  Na podstawie art. 124 a , art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. , poz. 121, ze zm.),Starosta Wieruszowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej:

 • Przydatne informacje dla rolników

  Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego informuje o stronie internetowej, na której rolnicy będą mogli znaleźć kompleksowe wiadomości dotyczące rolnictwa.

 • OGŁOSZENIE Starosty Wieruszowskiego

  Na podstawie art. 124 a , art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. , poz. 121, ze zm.),

  Starosta Wieruszowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczeniu sposobu korzystania
  z nieruchomości położonej:
  - w obrębie Mieleszynek, gm. Wieruszów , oznaczonej jako dz. nr 46, o pow. 1,9300 ha,w celu wykonania czynności związanych z demontażem istniejącej linii napowietrznej SN – 15 kV.
  Wzywa się wszystkie osoby, które roszczą sobie prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do w/w nieruchomości w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia oraz do przestawienia swoich praw na piśmie i złożenia stosownych dokumentów.

 • Odwiedziliśmy 30 szkół z terenu powiatu wieruszowskiego

  Dobiegła końca VII edycja akcji edukacyjnej ,,Tu jest bezpiecznie! Powiat Wieruszowski” prowadzona przez Starostwo Powiatowe w Wieruszowie przy współudziale Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie, w której wzięło udział ok. 450 uczniów z 30 szkół podstawowych z terenu powiatu wieruszowskiego.  

 • OGŁOSZENIE Starosty Wieruszowskiego

  Na podstawie art. 124 a , art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. , poz. 121, ze zm.), Starosta Wieruszowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej,
  zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej:
  - w obrębie Pichlice, gm. Sokolniki, oznaczonej jako działka nr 302 o pow. 0,4712 ha, nr 303 o pow. 0,5337 ha, w celu wykonania czynności związanych z remontem istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia obw. 02 stacja transf. 0,23 kV/0,4 kV/15 kV nr 30935 w miejscowości Pichlice, gm. Sokolniki.

Script logo StudioStrona.pl