Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...

Aktualności

RSS
 • Program ,,Dobry start’’ również dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U z 2018r., poz. 1061), określa szczegółowe warunki realizacji rządowego programu „Dobry start”, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 80/2018  z dnia 30 maja 2018r. w sprawie rządowego programu „Dobry start”.

  Świadczenie to przysługuje również dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

 • Dzień Sportu i Forum Ekologiczne w "Koperniku"

  Ostatnia środa roku szkolnego w wieruszowskim  LO to już tradycyjnie od wielu lat szkolny Dzień Sportu. Tym razem odbył się on również wraz z Forum Ekologicznym podsumowującym projekt „Kopernik jest EKO". 

  Projekt był realizowany w szkole od końca ubiegłego roku. W ramach projektu podjęto szereg działań mających na celu wzrost świadomości ekologicznej, nie tylko młodzieży naszej szkoły ale też mieszkańców powiatu.

 • Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 2

  Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu
  Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/ 2
  Obszar województwo łódzkie powiat wieruszowski
  Ważność od godz. 16:00 dnia 21.06.2018 do godz. 23:00 dnia 21.06.2018
  Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz
  porywami wiatru do 90 km/h, lokalnie 100 km/h. Miejscami grad.
  Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%

 • KOMUNIKAT w sprawie spalania odpadów w piecach

  Spalanie odpadów, w szczególności: odpadów z tworzyw sztucznych, odpadów płyt wiórowych oraz opakowań po środkach ochrony roślin, poza instalacjami do tego celu przeznaczonymi, dla których prowadzący te instalacje posiada wymagane pozwolenia, jest zabronione. Wynika to z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.), który stanowi, że termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów.Takich wymagań nie spełnia jednak piec zainstalowany w gospodarstwie domowym (np. c.o.). Nie wolno zatem spalać odpadów w paleniskach domowych osób fizycznych

 • Komunikat IV - ćwiczenia obronne

  Komunikat IV

  (Ćwiczenia)

  W dniu 15 czerwca 2018 r. Starosta Wieruszowski w porozumieniu z Burmistrzem Wieruszowa z powodu podejrzenia podłożenia ładunku wybuchowego ogłosili natychmiastową ewakuację budynku urzędu. O godz. 9.00 została powiadomiona Policja o  niezidentyfikowanej paczce w piwnicy urzędu.  Wszyscy pracownicy i interesanci zostali wyprowadzeni z budynku urzędu na miejsce zbiórki. Sprawdzono stan liczebny pracowników według listy obecności. Interesanci mogli opuścić miejsce zbiórki.   

  Po sprawdzeniu i zabezpieczeniu pomieszczeń urzędu pracownicy powrócili do swoich zajęć.

  Rzecznik prasowy ćwiczenia

  Stefan Pietras

 • Komunikat V - ćwiczenia obronne

  Komunikat V

  (Ćwiczenia)

  O godz. 14.30 zakończyło się powiatowe ćwiczenie obronne „Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie powiatu wieruszowskiego” pod kryptonimem „EWE”.

  Odbyło się wstępne podsumowanie ćwiczenia. W podsumowaniu brali udział przedstawiciele jst powiatu wieruszowskiego oraz służby, inspekcje i straże. Został przeanalizowany przebieg ćwiczeń.

  Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizacje ćwiczenia.   Podziękowania należą się naszym mieszkańcom, którzy poważnie potraktowali ćwiczenia.   Dziękujemy lokalnym mediom za rzeczowy przekaz informacji.

  W późniejszym terminie po analizie wszystkich informacji nastąpi kompleksowa ocena ćwiczenia oraz wskazanie osobom odpowiedzialnym dobrych jak i słabych stron w sytuacji zagrożenia terrorystycznego, w systemie pozamilitarnych działań obronnych na terenie powiatu wieruszowskiego.

  Rzecznik prasowy ćwiczenia

  Stefan Pietras

 • Komunikat III - ćwiczenia obronne

  Komunikat III

  (Ćwiczenia)

  W dniu dzisiejszy 15.06.2018 r., nastąpi ciąg dalszy ćwiczenia pod kryptonimem „EWE” odbędzie się ewakuacja Starostwa Powiatowego i  Urzędu Miejskiego w Wieruszowie. Osoby przebywające w tym czasie w urzędzie prosimy o podporządkowanie się poleceniom wydawanym przez służby porządkowe.

  Ćwiczenie ma charakter praktyczny za wszelkie utrudnienia z góry przepraszamy. Prosimy jednak osoby, które z przyczyn obiektywnych znajdą się w strefie ćwiczenia o dostosowanie swojego zachowania do sytuacji.

  Rzecznik prasowy ćwiczenia

  Stefan Pietras

 • Komunikat I - ćwiczenia obronne

  Komunikat I

  Na trenie miasta Wieruszowa w dniu dzisiejszym o godzinie 9.00 rozpoczęło się ćwiczenie obronne, w ramach którego zostaną zdefiniowane zagrożenia pozamilitarne mogące wystąpić w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych.

    Prosimy mieszkańców o uwagę w trakcie trwania ćwiczenia i w miarę możliwości dostosowanie się do wydawanych komunikatów.

  Podkreślam, że są to ćwiczenia.

   

  Rzecznik prasowy ćwiczenia

  Stefan Pietras

Script logo StudioStrona.pl