Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Aktualności

RSS
 • „Niepodległa – moja flaga”

  Dla historii polskiej flagi rok 2019 jest wyjątkowy. 2 maja obchodzimy 15-lecie uchwalenia Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, a 1 sierpnia setną rocznicę uchwalenia przez Sejm Ustawodawczy niepodległej Polski ustawy o godle i barwach Rzeczypospolitej Polskiej. To nie jedyne rocznice, które na stałe wpisały się w historię Polski. 1 maja będziemy obchodzić 15. rocznicę wstąpienia do Unii Europejskiej, a dwa dni później Święto Konstytucji 3 maja. Warto uczcić te trzy majowe świąteczne dni wywieszając polską flagę.

  Biuro Programu „Niepodległa” przygotowało spot zapraszający wszystkich Polaków do wywieszenia polskiej flagi pt. „Niepodległa – moja flaga”. Można go obejrzeć i udostępnić ze stron:

 • Wieruszowskie LO pożegnało kolejnych absolwentów

  Tegoroczne uroczyste pożegnanie uczniów klas maturalnych rozpoczęło się tradycyjnie przemówieniem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących – Włodzimierza Matyji, który podkreślił, że kolejny rocznik otrzymuje świadectwa i dołączy już niebawem  do wielotysięcznej grupy inżynierów, przedsiębiorców, lekarzy, prawników, dziennikarzy, dyrektorów, artystów i wielu innych specjalistów swoich dziedzin.

  Otrzymane świadectwa ukończenia Szkoły to rzeczywiście ważna przepustka do dalszego kształcenia i kariery. "Kopernik" spełnił swoją rolę na tym etapie kształcenia i 26 kwietnia b.r. pożegnał kolejną grupę uczniów – tym razem z rocznika 2016-2019 r.

 • VII Sesja - informacje

  W dniu 24 kwietnia 2019 roku radni powiatowi obradowali na VII sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego. Podczas sesji radni przyjęli sprawozdanie z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie za rok 2018, sprawozdanie za 2018 rok z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020, sprawozdanie za 2018 rok z realizacji Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wieruszowskim na lata 2016 – 2021, sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wieruszowskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2018, sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie w 2018 roku oraz ocenę zasobów pomocy społecznej za 2018 rok dla powiatu wieruszowskiego. Ponadto, podczas obrad podjęto Uchwałę w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019r. oraz Uchwałę  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026. Do budżetu powiatu wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022, na realizację którego wsparcia finansowego udzieliły gminy: Sokolniki, Wieruszów, Bolesławiec i Lututów.

 • Nowa usługa dla obywateli – Indywidualne Konto Pacjenta (IKP)

  Chcesz sprawdzić historię swoich e-recept i e-skierowań? Nie pamiętasz, jaką dawkę leku lekarz przepisał twojemu dziecku? Zaloguj się do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) i zyskaj dostęp do tych i wielu innych danych medycznych. IKP będzie ci potrzebne także do realizacji e-recept. Sprawdź, jak korzystać z IKP.

 • ,,Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich’’

  Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z trzynastoma ministerstwami opracowała broszurę ,,Perspektywy dla mieszańców obszarów wiejskich’’, zawierającą informację o aktualnych programach pomocowych i działaniach służących poprawie warunków życia mieszkańców wsi.

 • Powiatowa Rada Rynku Pracy

  W dniu 15 kwietnia 2019 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieruszowie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Otwarcie posiedzenia, powitanie i wręczenie powołań członkom Powiatowej Rady Rynku Pracy na czteroletnią kadencję, która obejmuje okres od 19.03.2019 r. do 18.03.2023 r dokonał Starosta Wieruszowski – Andrzej Szymanek. Organizację i tryb działania Rady regulują przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 • Śniadanie Wielkanocne Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i Chróścinie

  W dniu 17 kwietnia  2019 roku o godz. 1000 w  Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w  Piaskach (gmina Lututów) spotkali się uczestnicy oraz pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i Chróścinie na wspólnym śniadaniu wielkanocnym.

 • 27 kwietnia Maraton MTB Orła Bielika Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Maratonie MTB

  Serdecznie zapraszamy!

Script logo StudioStrona.pl