Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Aktualności

RSS
 • Spotkanie Starosty Wieruszowskiego z Burmistrzem Wieruszowa i Wójtami Gmin Powiatu Wieruszowskiego

  W dniu 16 kwietnia 2019 roku o godzinie 1000 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie  odbyło się spotkanie Starosty Wieruszowskiego z Burmistrzem Wieruszowa i Wójtami Gmin z terenu Powiatu Wieruszowskiego.

  Tematem przewodnim spotkania było omówienie bieżących problemów komunikacyjnych, dowozu młodzieży do szkół średnich oraz organizacji publicznego transportu drogowego na terenie powiatu wieruszowskiego. W spotkaniu uczestniczyli także przewoźnicy PKS Wieluń i PKS Kluczbork oraz dyrektorzy szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu. Starosta apelował do przewoźników o zwiększenie połączeń komunikacyjnych umożliwiających młodzieży dojazd do szkół ponadpodstawowych przy jednoczesnym rozważeniu skrócenia tras przejazdu. Włodarze gmin zobowiązali się przekazać do powiatu informacje o ilości uczniów klas 8 zamieszkujących poszczególne miejscowości, co pozwoli na dostosowanie tras przejazdu autobusów do aktualnych potrzeb młodzieży dojeżdżającej do szkół ponadpodstawowych.

 • Cyfrowa majówka - konkurs Ministerstwa Cyfryzacji

  „Cyfrowa majówka” to konkurs na inicjatywy dla lokalnych społeczności i to właśnie o organizację takich wydarzeń nam chodzi. Najważniejsze? Termin. Wydarzenia należy zorganizować od 11 do 19 maja 2019 r.

  O jakie wydarzenia chodzi? To zależy tylko od kreatywności ich organizatorów. Gra miejska, warsztaty, pogadanka, seminarium, aplikacja internetowa, kino plenerowe, piknik cyfrowy, a nawet wyjątkowo ciekawa lekcja informatyki – to tylko kilka propozycji. Im więcej inicjatyw, tym lepiej.

  Kolejna ważna informacja – wydarzenie trzeba zgłosić (to konieczne, by mieć szansę na nagrodę).

 • Klasyfikacja maturzystów w Liceum Ogólnokształcącym

  W miniony wtorek w wieruszowskim Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika odbyła się Rada Pedagogiczna, podczas której przeprowadzono klasyfikację maturzystów.

 • VII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

  Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 511), § 15 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011r. Nr 226, poz. 2340, zm. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
  z 2018r., poz. 5173) zawiadamiam, że dnia 24 kwietnia 2019r. (środa) o godz. 14:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbędzie się: VII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

  Porządek obrad:

 • Szkolenie z zakresu leasingu

  Regionalna Izba Gospodarcza w Sieradza zaprasza przedsiębiorców na bezpłatne szkolenie z zakresu leasingu, które odbędzie się 24 kwietnia br. o godz. 12.00 w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Sieradzu przy ul. Pułaskiego 5.

 • Informacja dotycząca oferty realizacji zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa tj. Konkurs Krajoznawczy pt. „Walory kulturowe i krajoznawcze Województwa Łódzkiego” w roku jubileuszu 100-lecia Województwa

 • Informacja dotycząca oferty realizacji zadania publicznego w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pt. Rozgrywki Ligowe „Powiat Wieruszowski kocha futbol”

 • W ,,Staszicu'' przeprowadzono klasyfikację maturzystów

  Nauczyciele wraz z Dyrekcją Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie, mimo trwającej akcji protestacyjnej, kierując się priorytetem wykonywanego zawodu, który ma na uwadze dobro uczniów /wychowanków, przeprowadzili dnia 17 kwietnia br. klasyfikację maturzystów – tym samym umożliwiając im ukończenie szkoły.

Script logo StudioStrona.pl