Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

,,Po Wieruszowskich Cmentarzach Wyznaniowych”

,,Po Wieruszowskich Cmentarzach Wyznaniowych”

Kolor czarny

Długość 7,2 km

 

Długość

odcinka

   Długość

   odcinka

narastająco

 

                               Przebieg Szlaku

  Długość

  odcinka

  malejąco

    0,0

         0,0

Kużnica Skakawska ul Kępińska /cmentarz ewangelicki/

        kierujemy śię na wschód

     7,2

    1,2

         1,2

Wieruszów/ kościół ewangelicki/skręt w prawo

     6,0

    1,0

         2,2

Droga Wojewódzka Nr 482 rondo

     5,0

    0,4

         2,6

Kużnica Skakawska ul  św Rocha                                        /kościół pw św Rocha/skręt w lewo

     4,6

    0,2

         2,8

Kużnica Skakawska/cmentarz Św Rocha/ za cmentarzem w lewo a po 100 m w prawo

     4,4

    0,5

         3,3

Droga Wojewódzka Nr 482

     3,9

    0,5

         3,8

Wieruszów ul Zielona skręt w lewo

     3,4

    0,1

         3,9

Wieruszów ul Zielona park skręt w prawo

     3,3

    0,2

         4,1

Wieruszów ul Zielona/Wrocławska skręt w prawo

     3,1

    0,2

         4,3

Wieruszów ul Wrocławska/Getta Wieruszowskiego skręt w prawo

     2,9

    0,1

         4,4

Wieruszów  ul Getta Wieruszowskiego/mykwa/ Zakole Prosny

     2,8

    0,3

         4,7

Wieruszów  Klasztor Paulinów skręt w prawo

     2,5

    0,1

         4,8

Wieruszów ul Dąbrowskiego/Polna skręt w prawo

     2,4

    0,2

        5,0

Wieruszów ul Polna-pomnik skręt w lewo

      2,2

    0,28        

        5,28

Wieruszów ul Okrzei-brama cmentarna zachodnia    

                                skręt w lewo                 

      1,92

    0,02

       5,3

Wieruszów ul Okrzei,Cmentarna/Kopernika prosto

      1,9

    0,5

       5,8

Wieruszów ul Kopernika/Warszawska skręt w lewo

      1,4

    0,05

       5,85

Wieruszów ul Warszawska/Kaliska skręt w prawo

      1,35

    0,15

       6,0

Wieruszów ul Kaliska/ Waryńskiego skręt w prawo

      1,2

    0,5

       6,5

Wieruszów ul Bareły/Przedsiębiorstw Komunalne/

                               skręt w prawo

      0,7

    0,1

       6,6

Wieruszów ul Bareły/Fabryczna skręt w lewo                         

      0,6

    0,1

       6,7

Wieruszów ul Fabryczna/Aleja Solidarności skręt

                               w prawo

      0,5

    0,2

       6,9

Wieruszów Aleja Solidarności/ul Żydowska skręt w lewo

      0,3

    0,3

       7,2

Wieruszów Cmentarz Żydowski-kirkut

      0,0

 

 

 

 

Atrakcje na szlaku

 

Kużnica Skakawska ul Kępińska-cmentarz ewangielicki z kon XIX w Wieruszów/Podzamcze/-pomnik Powstańców Wielkopolskich,neogotycki kościół ewangielicki z 1888 r,kościół pw  Nawiedzenia NMP z l 1934-1936 Kużnica Skakawska/św Roch/- kościół drewniany pw św Rocha 1744 r,2 dęby szypułkowe pomniki przyrody,grodzisko pierścionowate typu cyklowego z 700-400 lat p.n.e Wieruszów-wzgórze zamkowe i fosa po wieruszowskim zamku,dawna mykwa(rytualna łażnia żydowska) 3 ćw XIX w,Zespół Klasztoru Ojców Paulinów z 1676 r,pomnik ku czci poległych  w roku 1863 i w l 1939-45,cmentarz parafialny(grób powstańca styczniowego Wojciecha Hoffma- na 1847-1924 r,płyta nagrobna żołnierza Wojsk Polskich Mateusza Zielonko18111857,dwie kaplice cmentarne:katolicka i ewangelicka z koń XIX w) cmentarz żydowski-kirkut(zbiorowa mogiła zamordowanych w 1942 r,resztki płyt nagrobnych-macew XVIII-XX w)                                    

 

Script logo StudioStrona.pl