Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

,,Śladami św Wojciecha”

,,Śladami św Wojciecha”

Kolor niebieski

Długośc 21,1 km w tym Gminie Wieruszów  19,6 km

 

Długość

odcinka

  Długość

 odcinka

narastająco

 

                              Przebieg Szlaku

 Długość

 odcinka

 malejąco

     0,0

         0,0

Wieruszów ul Marianów

     21,1

     2,0

         2,0

Mirków Skrzyżowanie/za mostem/ skręt w prawo

     19,1

     0,8

         2,8

Mirków Skrzyżowanie/koniec wsi/ skręt w  lewo

     18,3

     2,4

         5,2

Teklinów-wysypisko skręt w lewo

     15,9

     0.7

         5,9

Teklinów Węzeł I skręt w prawo

     15,2

     1,0

         6,9

Jurków Wiadukt skręt w prawo

     14,2

     3,0

         9,9

Lubczyna Droga Wojewódzka Nr 450 skręt w lewo

     11,2

     2,0

       11,9

Wyszanów ul Główna skręt w prawo

       9,2

     2,0

       13,9

Kolonia Osiek skręt w prawo

       7,2

     1,0

       14,9

Cieszęcin OSP

       6,2

     0,4

       15,3

Kowalówka Skrzyżowanie I skręt w prawo

       5,8

     0,5

       15,8

Kowalówka Skrzyżowanie II skręt w lewo

       5,3

     2,0

       17,8

Sopel Las skręt w lewo

       3,3

     0,6

       18,4

Sopel PKS skręt w prawo

       2,7

     2,0

       20,4

Polesie Skrzyżowanie  skręt w prawo

       0,7

     0,7

       21,1

Wieruszów ul Marianów

       0,0

 

Atrakcje na szlaku

 

Lubczyna-Zespół Dworski (dwór Sczanieckicj z 1913 r,park podworski pomnik przyrody,

gorzelnia 1 ćw XX w,2 obory 1 ćw XX w,spichlerz zbożowy 1 ćw XX w,3 czworaki 1 ćw XX w,

Wyszanów-grodzisko stożkowate wczesnośredniowieczne IX-XIII w zwane ,,Armencka Góra” ,

,,Kośmider” ,  ,,Łysa Góra”, Cieszęcin-kościół drewniany z 1789 r (Diecezjalne Sanktuarium św Wojciecha a w nim relikwie świętego Wojciecha),lipa drobnolistna pomnik przyrody

 

 

Script logo StudioStrona.pl