Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

,,Staszic’’ rozpoczął nowy rok szkolny

2 września 2019 roku uczniowie klas I Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie zostali uroczyście powitani przez dyrektor szkoły Małgorzatę Nikodem, starostę powiatu wieruszowskiego Andrzeja Szymanka, wicedyrektor Małgorzatę Karkoszkę,  przewodniczącą Rady Rodziców Monikę Józefowską i przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego Martę Kowalińską i Huberta Owczarskiego. Obecni byli także: Mieczysław Borkowski z wieruszowskiego Hufca OHP i Jan Gruszka- reprezentujący Cech Rzemiosł Różnych .


Naukę rozpoczęło 452  uczniów klas pierwszych.
Obecnie w szkole pracuje 52 nauczycieli pełnozatrudnionych i 12 niepełnozatrudnionych.
Społeczność uczniowska liczy 903 uczniów (34 klasy).

 

Składamy wyrazy podziękowania dla uczniów i nauczycieli naszej szkoły, którzy wzięli udział w uroczystych obchodach rocznicy wybuchu II wojny światowej – pod obeliskiem na polach krajańskich. 

 

Script logo StudioStrona.pl