Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Nagrody Powiatu Wieruszowskiego dla najlepszych sportowców, trenerów i działaczy w 2018 roku. Zgłoś swojego kandydata!

   Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Wieruszowskiego nr XXXV/156/13 z dnia 30 października 2013r. w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej kandydatury do nagród za 2018r. należy zgłosić do dnia 31 maja 2019r.

  • IX Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

   Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), § 15 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011r. Nr 226, poz. 2340, zm. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
   z 2018r., poz. 5173) zawiadamiam, że dnia 31 maja 2019r. (piątek) o godz. 14:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbędzie się IX Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego.

,,Szansa na nowy start’’

Krajowe Stowarzyszenie wspierania Przedsiębiorczości informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pt. ,,Szansa na nowy start’’ w ramach Osi Priorytetowej X ,,Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie’’, Działania nr X. 2 ,,Rozwój pracowników i przedsiębiorstw’’, Poddziałania X.2.2  ,,Wdrożenie programów typu outplacement’’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Głównym celem projektu jest podtrzymanie aktywności zawodowej 60 osób zamieszkałych w województwie łódzkim, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu oraz osób przewidzianych do zwolnienia luz zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika poprzez udział w indywidualnym i kompleksowym wsparciu zakładającym dwie ścieżki do wyboru:

 1. Ścieżka przekwalifikowania (doradztwo, szkolenia i staże)
 2. Ścieżka samozatrudnienia (dotacje na założenie działalności gospodarczej)

 

 

Więcej informacji można uzyskać w Biurach Projektu w Piotrkowie Trybunalskim, Plac Kościuszki 7, tel. 44 647 48 08 / 44 741 75 00 oraz w Łodzi, ul. Inżynierska 1/3, tel. 42 298 66 01, a także na stronie internetowej: http://kswp.org.pl/pl/projekty/dla-bezrobotnych/szansa-na-nowy-start.

Script logo StudioStrona.pl