Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

,,Wokół Sokolnik”

,,Wokół Sokolnik”

Długość  8,3 km

 

Łącznik

Kolor niebieski

Długość 8,3 km

 

Długość

odcinka

   Długość

   odcinka

narastająco

 

                                  Przebieg Szlaku

  Długość

  odcinka

  malejąco

      0,0

         0,0

 Bagatelka Skrzyżowanie Węzeł kierunek zachodni

         8,3

      0,4

         0,4

Bagatelka Strona Zachodnia skręt w lewo

         7,9

      0,3

         0,7

Bagatelka Skraj Lasus skręt w prawo

         7,6

      1,1

         1,8

Tyble Węzeł Ogrodzenie Tartaku Strona Południowa

skręt w lewo/połączenie ze szlakiem,,Hubala”/

         6,5

      0,7

         2,5

Las Czastarski Północ Skral Lasu I skręt w lewo

         5,8

      0,2

          2,7

Las Czastarski Północ II skręt w prawo

         5,6

      0,3

          3,0

Las Czastarski skręt w lewo

         5,3

      1,5

          4,5

Droga Sokolniki-Czastary

         3,8

      0,3

          4,8

Las  Czastarski Wschód skręt w prawo

         3,5

      0,5

          5,3

Las Czastarski Wschód skręt w prawo

         3,0

      0,5

          5,8

Droga Sokolniki-Czastary

         2,5

      2,5

          8,3

Las Czastarski Droga Żużlowa/połączenie ze szlakiem

,,Hubala”/

         0,0

 

Script logo StudioStrona.pl