Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

,,Wokół Tybli”

,,Wokół Tybli”

Długość 6,5 km

 

Łącznik Południowy

Kolor czarny

Długość 0,5 km

 

Długość

odcinka

   Długość

   odcinka

narastająco

 

                                     Przebieg Szlaku

  Długość

  odcinka

  malejąco

  

     0,0

        

         0,0

Tyble Małe skręt 2 razy w prawo przejeżdżamy przez

wiadukt nad S 8 za wiaduktem w prawo jedziemy wzdłuż

S 8

 

          1,0

     0,5

         0,5

Las Sokolski Skraj Lasu skręt w lewo

          0,5

     0,5

         1,0

Las Sokolski Węzeł III

          0,0

 

Łącznik Wschodni

Kolor zielony

Długość 4 km

 

Długość

odcinka

   Długoścć

   odcinka

narastająco

 

                                 Przebieg Szlaku

  Długość

  Odcinka

  malejąco

     0,0

           0,0

Las Sokolski Węzeł II

         4,0

     0,3

           0,3

Las Sokolski skręt w prawo

         3,7

     0,7

           1,0

Las Sokolski Węzeł III /I Szkółka /skręt w lewo

         3,0

     0,4

           1,4

Las Sokolski Węzeł IV

         2,6

     0,2

           1,6

Las Sokolski/II Szkółka/skręt w lewo a po ok. 200 m w

lewo

         2,4

     1,6

           3,2

Droga Gumnisko-Zdzierczyzna skręt w lewo

         0,8

     0,2

           3,4

Skraj Lasu Sokolskiego skręt w lewo

         0,6

     0,55

           3,95

Las Sokolski Dukt skręt w prawo

         0,05

     0,05

           4,0

Las Sokolski Węzeł V

         0,0

                               

Łącznik Środkowy

Kolor czarny

Długość  0,8 km

 

Długość

odcinka

   Długość

  odcinka

narastająco

 

                                 Przebieg Szlaku

   Długość

  odcinka

  malejco

      0,0

          0,0

Las Sokolski Węzeł IV

         0,8

      0,8

          0,8

Las Sokolski Węzeł V

         0,0

 

Łącznik Zachodni

Kolor czarny

Długość 0,7 km

 

Długochodniść

odcinka

   Długość

   odcinka

narastająco

 

                                 Przebieg Szlaku

   Długość

  odcinka

  malejąco

       0,0

          0,0

 Las Sokolski Węzeł I kierunek północno-wschodni

        0,7

       0,7

          0,7

Las Sokolski Węzeł VII

        0,0

 

Script logo StudioStrona.pl