Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

  Rada Powiatu

 • Z ostatniej chwili...
  • 3780

   Informacja dotycząca zasad pracy Urzędu

   Starostwo Powiatowe w Wieruszowie od czasu wprowadzenia stanu epidemii nie zaprzestało i nie zaprzestaje obsługi interesantów.
   Interesanci po wejściu do Urzędu są kierowani przez wyznaczonego pracownika do właściwego pomieszczenia Urzędu w celu załatwienia sprawy i powinni stosować się do jego zaleceń.
   Rejestracja pojazdów w Wydziale Komunikacji i Dróg jest możliwa tylko po telefonicznym umówieniu terminu (dnia i godziny) wizyty z odpowiednim wyprzedzeniem pod numerem telefonu: 62 78 13 374.
   Jednocześnie informujemy, że codziennie w godzinach 11.00-11.15 nastąpi przerwa w obsłudze interesantów, z uwagi na konieczność dezynfekcji pomieszczeń.
   Przypominamy, że obsługa klienta odbywa się z zachowaniem wymogów sanitarnych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników i klientów.

  • 3941

   OGŁOSZENIE

   Zarząd Powiatu Wieruszowskiego, informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieruszowie przy ul. Rynek 1-7. w dniu 16 kwietnia 2021 r. zostały podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, wykazy nieruchomości:
   - garażu murowany o powierzchni 15 m2, oznaczonego nr 3, usytuowanego na działce 147 o powierzchni 0,3671 ha położonego w Wieruszowie, przy ul. Waryńskiego 15, przeznaczonego do wynajmu na czas nieokreślony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Wieruszowskiego Nr 306/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r.

 • bip1

 • epuap

 • pomoc prawna

W sprawie realizacji projektu „Szerokopasmowy Wieruszów – budowa sieci światłowodowej na terenie powiatu wieruszowskiego”

 • fotogaleria

Starosta Wieruszowski Andrzej Szymanek mając na uwadze potrzebę stworzenia infrastruktury telekomunikacyjnej w gminach powiatu wieruszowskiego, podpisał list intencyjny w sprawie współpracy z firmą ComNet Multimedia przy realizacji programu budowy sieci światłowodowej na terenie powiatu wieruszowskiego.

             Inwestycja, współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, umożliwi mieszkańcom powiatu dostęp do szerokopasmowego Internetu, telewizji i telefonii.

    W ramach realizowanego partnerstwa z firmą ComNet Multimedia możliwe będzie rozszerzenie zasięgu działania infrastruktury telekomunikacyjnej na wszystkie gminy powiatu.

Rozwój infrastruktury i usług szerokopasmowego Internetu znajduje się w centrum zainteresowania samorządu  wieruszowskiego jako podstawowy i niezbędny czynnik wspierający rozwój gospodarczy oraz zapewniający poprawę jakości życia mieszkańców naszego powiatu.

    Wiceprezes firmy ComNet Multimedia Sebastian Kachel po zakończeniu konferencji dotyczącej służby zdrowia, przedstawił zebranym w sali GOKSIT w Sokolnikach założenia programu budowy sieci światłowodowej na terenie powiatu wieruszowskiego oraz koncepcję dotyczącą udostępniania tej infrastruktury dla Internetu szerokopasmowego o prędkości 100Mbit/s u każdego odbiorcy, a także dostawy programów telewizyjnych i łączności telefonicznej.

    SZEROKOPASMOWY INTERNET daje szanse wszystkim mieszkańcom powiatu, którzy do tej pory nie mogli korzystać z nowoczesnych usług szerokopasmowych, a przez to są zagrożeni wykluczeniem cyfrowym. Powstała sieć szerokopasmowa będzie otwarta  dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców, mieszkańców, firm i instytucji z terenu Powiatu Wieruszowskiego.

Informacje dotyczące samorządu powiatowego - Sekretarz Powiatu Wieruszowskiego, tel. 62 78 13 940.

Script logo StudioStrona.pl