Ankieta potrzeb osób przybyłych z Ukrainy

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zwraca się z prośbą o przeprowadzenie anonimowej ankiety wśród obywateli Ukrainy. Ankieta ma na celu poznanie potrzeb obywateli Ukrainy, którzy przybyli na teren RP po 24 lutego 2022 roku, ich obecnej sytuacji rodzinnej i materialne, a także ich planów na przyszłość. Ankietę w formie elektronicznej można wypełnić do dnia 31 sierpnia 2022 roku. Ankieta w języku polskim i ukraińskim w linkach poniżej:

Na skróty