Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • koronawirus informacje

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Zarządzenie nr 8/2020 Starosty Wieruszowskiego z dnia 8 kwietnia 2020r. w sprawie wyłączenia bezpośredniej obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie

  • Zaktualizowany apel Starosty Wieruszowskiego do mieszkańców powiatu w związku z nowymi ograniczeniami

   W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i pierwszymi potwierdzonymi zachorowaniami na terenie Powiatu Wieruszowskiego apeluję do mieszkańców o stosowanie się do ograniczeń wynikających z przepisów prawa.

   Przypominam o zakazie przemieszczania się osób. Dopuszcza się jedynie przemieszczanie osób w celu:

   • wykonania czynności zawodowych lub zadań służbowych, w tym z zakresu: działalności gospodarczej, lub rolniczej oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego takich jak uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, dokonania zakupów art. spożywczych, drogeryjnych i leków,
   • wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu,
   • sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego z zastosowaniem ograniczeń dotyczących liczby osób biorących jednocześnie bezpośredni udział w obrzędach.

   Ograniczenia dotyczące między innymi sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych w tym w budynkach i innych obiektach polegają na obowiązkowym zapewnieniu, aby w trakcie sprawowania kultu, w tym czynności lub obrzędów religijnych, na danym terenie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 5 uczestników – do dnia 19 kwietnia 2020r. Ograniczenia te obowiązują również w święta Wielkiej Nocy.

   Zwracam szczególną uwagę na to, że w czasie pogrzebu obowiązuje nieprzekraczalne kryterium udziału 5 osób, również na cmentarzu.

   Nie dopuszcza się przebywania osób na cmentarzu poza ceremoniami pogrzebowymi.

   Mimo okresu przedświątecznego ale także w okresie Świąt Wielkanocnych proszę o ograniczenie do niezbędnego minimum wychodzenia z domu i przebywania w miejscach publicznych. Jest to niestety okres wyjątkowy dlatego proszę bardzo o racjonalne i przemyślane postępowanie w sytuacji panującego zagrożenia.

   Apeluje do Państwa o zdrowy rozsądek. Żadne zakazy i nakazy nie zapewnią nam bezpieczeństwa jeżeli nie zadbamy sami o siebie.

Apel Starosty Wieruszowskiego

Szanowni mieszkańcy Powiatu Wieruszowskiego!

Walka z koronawirusem trwa.

W zasadzie jest to walka o nasze zdrowie i życie.

Ostateczny wyniki zależny jest od każdego z nas bez wyjątku.

Nieustannie pamiętajmy o zachowaniu najwyższych środków ostrożności polegających m.in. na ograniczeniu bezpośrednich kontaktów międzyludzkich i spotkań towarzyskich. Zachowujmy się racjonalnie i rozważnie, nie zapominając o życzliwości i poprawnych relacjach rodzinnych i sąsiedzkich. Zgodnie z wytycznymi sanitarnymi mieszkańcy wracający z zagranicy muszą odbyć obowiązkowo 14 dniową kwarantannę domową. Powinni zostać przyjęci przez rodziny i być otoczeni opieką sanitarną, jak również tą najważniejszą - emocjonalną. Stan nadzwyczajny, jakim jest kwarantanna osób zdrowych powracających z zagranicy, jest niezwykle trudnym czasem dla rodziny i dla samych poddanych jej osób. Jednak są to środki ostrożności sprzyjające przeciwdziałaniu zachorowalności. Bądźmy serdeczni w stosunku do potrzebujących i pomocni, dla tych, którzy tej pomocy potrzebują, a także wyrozumiali dla tych, którzy przechodzą trudne chwile kwarantanny. Jest to niezmiernie ważne dla naszego wspólnego życia zarówno rodzinnego jak i społecznego gdy niebezpieczeństwo epidemii zostanie już zażegnane.

Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom powiatu wieruszowskiego za dotychczasowe przestrzeganie wprowadzonych zasad i okazywaną wyrozumiałość. Proszę trwajmy tak nadal - przestrzegajmy zaleceń i wytycznych służb sanitarnych . Tylko taka postawa daje szansę na sukces walki z epidemią.

Andrzej Szymanek

Starosta Wieruszowski

Script logo StudioStrona.pl