Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Nabór zgłoszeń do powiatowych kalendarzy przedsięwzięć turystycznych, kulturalnych, sportowych i oświatowych

   W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem projektu kalendarzy przedsięwzięć o charakterze powiatowym na rok 2019, prosimy o składanie zgłoszeń do kalendarzy powiatowych, zadań o charakterze kulturalnym, sportowym, turystycznym i oświatowym.

   Zgłoszenia należy przesłać do dnia 30 października 2018 r.

  • LI Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

   W miniony czwartek Radni Rady Powiatu Wieruszowskiego obradowali na LI sesji.Radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, za nadgodziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wieruszowski.

Bezpłatne poradnictwo w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie zaprasza mieszkańców powiatu wieruszowskiego znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej do korzystania z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego (prawnego, psychologicznego, pracownika socjalnego) w ramach działającego przy PCPR Punktu Interwencji Kryzysowej ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów.

 

Punkt Interwencji Kryzysowej jest czynny w godzinach:

Poniedziałek 15.00-17.00 (dyżur pracownika socjalnego)

Środa 16.00 – 19.00 (dyżur prawnika)

Czwartek 16.00 – 20.00 (dyżur psychologa)

Tel.: 62 78 42 320, 62 78 31 995.

 

Specjaliści w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej świadczą specjalistyczne poradnictwo indywidualne i rodzinne, pomagają w rozwiązywaniu problemów życiowych, sporządzaniu pozwów o rozwód, separację, alimenty itp.

Wszyscy specjaliści udzielają wsparcia osobom doznającym przemocy domowej.

 

Script logo StudioStrona.pl