Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Bezpłatne poradnictwo w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie zaprasza mieszkańców powiatu wieruszowskiego znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej do korzystania z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego (prawnego, psychologicznego, pracownika socjalnego) w ramach działającego przy PCPR Punktu Interwencji Kryzysowej ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów.

 

Punkt Interwencji Kryzysowej jest czynny w godzinach:

Poniedziałek 15.00-17.00 (dyżur pracownika socjalnego)

Środa 16.00 – 19.00 (dyżur prawnika)

Czwartek 16.00 – 20.00 (dyżur psychologa)

Tel.: 62 78 42 320, 62 78 31 995.

 

Specjaliści w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej świadczą specjalistyczne poradnictwo indywidualne i rodzinne, pomagają w rozwiązywaniu problemów życiowych, sporządzaniu pozwów o rozwód, separację, alimenty itp.

Wszyscy specjaliści udzielają wsparcia osobom doznającym przemocy domowej.

 

Script logo StudioStrona.pl