Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Powiatowy Konkurs Plastyczny i Fotograficzny

    W Gminnym Ośrodku Kultury w Galewicach odbyło się uroczyste podsumowanie XIX  Powiatowego Konkursu Plastycznego i Fotograficznego „KRAJOBRAZ  POWIATU  WIERUSZOWSKIEGO ”.

    

  • Zawiadomienie

   Zarząd Powiatu Wieruszowskiego zawiadamia, że:

   1. W dniu 17 grudnia 2018 r. w siedzibie Starostwa powiatowego w Wieruszowie odbył się przetarg nieograniczony ustny.

   2. Przedmiotem przetargu był garaż nr 10, usytuowany na działce nr 147, położonej w Wieruszowie.

   3. Liczba osób dopuszczonych – jedna , niedopuszczonych- brak,

   4. Cena wywoławcza czynszu – 83,00 zł + należny podatek VAT, najwyższa cena osiągnięta w przetargu 84,00 zł  + należny podatek VAT

   5. Nabywcą nieruchomości został Pan Ryszard Waldemar Skulski

Bezpłatne poradnictwo w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie zaprasza mieszkańców powiatu wieruszowskiego znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej do korzystania z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego (prawnego, psychologicznego, pracownika socjalnego) w ramach działającego przy PCPR Punktu Interwencji Kryzysowej ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów.

 

Punkt Interwencji Kryzysowej jest czynny w godzinach:

Poniedziałek 15.00-17.00 (dyżur pracownika socjalnego)

Środa 16.00 – 19.00 (dyżur prawnika)

Czwartek 16.00 – 20.00 (dyżur psychologa)

Tel.: 62 78 42 320, 62 78 31 995.

 

Specjaliści w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej świadczą specjalistyczne poradnictwo indywidualne i rodzinne, pomagają w rozwiązywaniu problemów życiowych, sporządzaniu pozwów o rozwód, separację, alimenty itp.

Wszyscy specjaliści udzielają wsparcia osobom doznającym przemocy domowej.

 

Script logo StudioStrona.pl