Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Klauzula informacyjna - art. 13 RODO - Informacja podawana w przypadku zbierania danych osobowych od osoby której dane dotyczą.

   Klauzula informacyjna - art. 13 RODO - Informacja podawana w przypadku zbierania danych osobowych od osoby której dane dotyczą. Zgodnie z art. 13 ust. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Starosta Wieruszowski informuję, iż:
   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wieruszowski z siedzibą w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów tel. 627831963 adres Skrytka ePUAP: /sp/skrytka, e-mail: starostwo@powiat-wieruszowski.pl (dalej jako „ADO”).
   2. Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Depta z którym w razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych można się skontaktować pod adresem ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów adres e-mail: inspektor@powiat-wieruszowski.pl, numer telefonu 627813910
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Administratora wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym, przy czym: prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest obowiązek wynikający z art. 6 ust 1 lit. c) RODO

  • RODO - najważniejsze zmiany i nowości

   Przedstawiamy praktyczne informacje, które zobrazują kluczowe zmiany jakie czekają nas w przepisach z zakresu ochrony danych osobowych.

Centrum Usług Społecznych

30.03.2017 r. Powiat Wieruszowski złożył wniosek o uruchomienie Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców wymagających wsparcia i pomocy ze względu na różnorodne deficyty w tym wiek lub niepełnosprawność.

W ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i ogłoszonego konkursu partnerzy, tj. Powiat Wieruszowski, Gmina Wieruszów, Gmina Lututów, Gmina Bolesławiec, Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych” oraz Towarzystwo  Przyjaciół  Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie  zakończyły pierwszy etap prac dotyczący powołania Centrum w naszym powiecie. Podsumowaniem działań trwających od połowy roku 2016 było podpisanie listów intencyjnych i złożenie wniosku w ramach którego zaplanowany jest rozwój usług opiekuńczych poprzez zatrudnienie dodatkowych opiekunów i asystentów osób niepełnosprawnych, uruchomienie Dziennego Domu Pomocy w gminie Lututów oraz usług w zakresie mieszkalnictwa treningowego i wspomaganego w Wieruszowie.

Obsługą administracyjną i koordynowaniem projektu w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zajmować się będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie.

Script logo StudioStrona.pl