Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Ogłoszenie Zarządu Powiatu Wieruszowskiego

   Zarząd Powiatu Wieruszowskiego informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieruszowie przy ul. Rynek 1-7, w dniu 7 listopada 2018 r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, wykaz nieruchomości – garażu blaszanego, oznaczonego nr 11, położonego w Wieruszowie, przy ul. Waryńskiego 15,  przeznaczonego do wynajmu na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Wieruszowskiego
   Nr  478/2018 z dnia   7 listopada 2018 r.

  • Nowe pakiety rozwojowe dla grup nieformalnych i organizacji pozarządowych

   Centrum OPUS w ramach działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej rozpoczyna nabór podmiotów, które chciałyby skorzystać z pakietów rozwojowych.

Ćwiczenie obronne pod kryptonimem EWE

W dniu 14 i 15 czerwca odbędą się na terenie powiatu wieruszowskiego ćwiczenia obronne. Celem ćwiczenia jest  sprawdzenie  skuteczności współdziałania administracji samorządowej, służb, inspekcji i straży oraz praktyczne sprawdzenie planowanych założeń z zakresu obrony cywilnej, obronności i zarządzania ujętych w Planie obrony cywilnej powiatu wieruszowskiego i w Planie operacyjnym funkcjonowania powiatu na wypadek wojny.

W ramach ćwiczenia zostanie przeprowadzona symulacja zagrożeń terrorystycznych w wybranej szkole oraz ewakuacja Starostwa Powiatowego
 i Urzędu Miejskiego w Wieruszowie.

Ćwiczenia odbędą się zgodnie z uzgodnioną dokumentacją ćwiczeń
z Urzędem Wojewódzkim w Łodzi.

 

Komunikaty dotyczące ćwiczenia będą ukazywały się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie
www.powiat-wieruszowski.pl.

 Wszelkich informacji na temat ćwiczeń będzie udzielał Stefan Pietras - Sekretarz Powiatu Wieruszowskiego, który został powołany na rzecznika prasowego ćwiczenia.
 

Script logo StudioStrona.pl