Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Dofinansowanie do nauki dla osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie informuje o II terminie naboru wniosków w ramach programu PFRON „Aktywny samorząd” Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019 wnioski przyjmowane są od 01.09.2018 roku do 10.10.2018 roku w siedzibie PCPR w Wieruszowie ul. L. Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów tel. 627831995.

Adresatami programu są osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i uczące się w: szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub prowadzące przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wnioski złożone w w/w terminie będą rozpatrywane w październiku, podpisanie umów nastąpi w miesiącach listopad-grudzień.                   

 

Wnioski można pobrać bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Wieruszowie lub ze strony internetowej www.wieruszow.pcpr.info w zakładce Aktywny samorząd.

 

Script logo StudioStrona.pl