Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Ogłoszenie Zarządu Powiatu Wieruszowskiego

   Zarząd Powiatu Wieruszowskiego informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieruszowie przy ul. Rynek 1-7, w dniu 7 listopada 2018 r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, wykaz nieruchomości – garażu blaszanego, oznaczonego nr 11, położonego w Wieruszowie, przy ul. Waryńskiego 15,  przeznaczonego do wynajmu na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Wieruszowskiego
   Nr  478/2018 z dnia   7 listopada 2018 r.

  • Nowe pakiety rozwojowe dla grup nieformalnych i organizacji pozarządowych

   Centrum OPUS w ramach działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej rozpoczyna nabór podmiotów, które chciałyby skorzystać z pakietów rozwojowych.

Dofinansowanie do nauki dla osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie informuje o II terminie naboru wniosków w ramach programu PFRON „Aktywny samorząd” Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019 wnioski przyjmowane są od 01.09.2018 roku do 10.10.2018 roku w siedzibie PCPR w Wieruszowie ul. L. Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów tel. 627831995.

Adresatami programu są osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i uczące się w: szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub prowadzące przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wnioski złożone w w/w terminie będą rozpatrywane w październiku, podpisanie umów nastąpi w miesiącach listopad-grudzień.                   

 

Wnioski można pobrać bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Wieruszowie lub ze strony internetowej www.wieruszow.pcpr.info w zakładce Aktywny samorząd.

 

Script logo StudioStrona.pl