Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Dofinansowanie z UE dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie otrzymał dofinansowanie UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie XI.1 Wysoka Jakość Edukacji.

Kwota dofinansowania na realizację projektu ,,Fachowiec – kompleksowy program rozwoju ZSP w Wieruszowie’’ wynosi 1 392 718, 12 zł. i obejmuje następujące działania:

  • staże zawodowe dla uczniów i uczennic,
  • kursy kwalifikacyjne oraz studia podyplomowe dla nauczycieli,
  • wyposażenie zawodowych pracowni przedmiotowych.
Script logo StudioStrona.pl