Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

  Rada Powiatu

 • Z ostatniej chwili...
  • 3780

   Informacja dotycząca zasad pracy Urzędu

   Starostwo Powiatowe w Wieruszowie od czasu wprowadzenia stanu epidemii nie zaprzestało i nie zaprzestaje obsługi interesantów.
   Interesanci po wejściu do Urzędu są kierowani przez wyznaczonego pracownika do właściwego pomieszczenia Urzędu w celu załatwienia sprawy i powinni stosować się do jego zaleceń.
   Rejestracja pojazdów w Wydziale Komunikacji i Dróg jest możliwa tylko po telefonicznym umówieniu terminu (dnia i godziny) wizyty z odpowiednim wyprzedzeniem pod numerem telefonu: 62 78 13 374.
   Jednocześnie informujemy, że codziennie w godzinach 11.00-11.15 nastąpi przerwa w obsłudze interesantów, z uwagi na konieczność dezynfekcji pomieszczeń.
   Przypominamy, że obsługa klienta odbywa się z zachowaniem wymogów sanitarnych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników i klientów.

  • 3941

   OGŁOSZENIE

   Zarząd Powiatu Wieruszowskiego, informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieruszowie przy ul. Rynek 1-7. w dniu 16 kwietnia 2021 r. zostały podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, wykazy nieruchomości:
   - garażu murowany o powierzchni 15 m2, oznaczonego nr 3, usytuowanego na działce 147 o powierzchni 0,3671 ha położonego w Wieruszowie, przy ul. Waryńskiego 15, przeznaczonego do wynajmu na czas nieokreślony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Wieruszowskiego Nr 306/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r.

 • bip1

 • epuap

 • pomoc prawna

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

 • fotogaleria

Przedmiotowe zadanie obejmuje przebudowę mostu drogowego w miejscowości Podbolesławiec i  wykonanie odcinka drogi dojazdowej do mostu - drogi powiatowej nr 4510E na dł. 362 mb od mostu nad rzeką Prosną w kierunku drogi krajowej DK 11.

 

Wartość zadania : 3 575 039,08 zł

Dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej :  1 787 365 zł

Dotacja celowa  Gmina Bolesławiec : 600 000,00 zł

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1 187 674,08 zł.

 

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4510E w m. Podbolesławiec”

Przebudowa drogi zakłada: poszerzenie nawierzchni do szerokości jezdni 6,0 m na długości 976,74 mb, wykonanie zjazdów do posesji i przebudowę skrzyżowań, odmulenie rowów.

Wartość zadania : 1 192 582,45zł

Dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej : 593 801 zł

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 598 781,45 zł.

Script logo StudioStrona.pl