Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Informacja

   W okresie od 01.07.2018 do 31.08.2018 Starostwo Powiatowe w Wieruszowie będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 700 do 1500

  • KOMUNIKAT w sprawie spalania odpadów w piecach

   Spalanie odpadów, w szczególności: odpadów z tworzyw sztucznych, odpadów płyt wiórowych oraz opakowań po środkach ochrony roślin, poza instalacjami do tego celu przeznaczonymi, dla których prowadzący te instalacje posiada wymagane pozwolenia, jest zabronione. Wynika to z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.), który stanowi, że termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów.Takich wymagań nie spełnia jednak piec zainstalowany w gospodarstwie domowym (np. c.o.). Nie wolno zatem spalać odpadów w paleniskach domowych osób fizycznych

Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafialne Walichnowy 2017

Tegoroczne  Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafialne odbyły się na terenie gminy Sokolniki, w miejscowości Walichnowy. Uroczystość jest formą podziękowania za tegoroczne plony oraz trud rolniczej pracy.

Święto plonów tradycyjnie już rozpoczął przemarsz korowodu dożynkowego. Następnie, na boisku sportowym, gdzie odbywała się dalsza cześć obchodów, została odprawiona Msza Święta w intencji rolników, sprawowana przez proboszcza parafii p.w. Św. Marcina w Walichnowach księdza Jana Matwijiszyna.
Uroczystego otwarcia dożynek dokonał wójt Gminy Sokolniki Sylwester Skrzypek. Część oficjalną wydarzenia rozpoczęli, zgodnie ze staropolską tradycją starostowie dożynek Danuta Białek oraz Sylwin Marszałek, przekazując dożynkowe chleby z tegorocznych zbiorów staroście wieruszowskiemu Andrzejowi Szymankowi oraz wójtowi Gminy Sokolniki Sylwestrowi Skrzypkowi – chleby zostały rozdzielone wśród zebranych na uroczystości. Gospodarze dożynek otrzymali także dożynkowe wieńce, które zgodnie ze zwyczajem obtańczono.

Podziękowania rolnikom złożył starosta wieruszowski Andrzej Szymanek, który w okolicznościowym wystąpieniu podkreślił rolę polskiego chłopa – rolnika oraz znaczenie i symbolikę chleba, powstającego dzięki ciężkiej pracy ludzkich rąk.

Dożynki stały się również okazją do wręczenia nagród i wyróżnień.

Nagrody w konkursie ,,Najładniejszy wystrój dożynkowy posesji’’ odebrali: Andrzej Białka – I miejsce, Roman Szustra – II miejsce oraz Roman Tomczak – III miejsce.
Laureatami konkursu na ,,Najcięższy kłos’’ zostali natomiast: w kategorii pszenżyto: Ryszard Madziała – I miejsce, Marcin Kowalczyk – II miejsce, Grzegorz Misiek – III miejsce, Bernard Górka – IV miejsce, w kategorii żyto: Jadwiga Zgarda – I miejsce, Jolanta Pawlak – II miejsce, w kategorii pszenica: Jolanta Pawlak – I miejsce,
Michał Białek – II miejsce, Jadwiga Zgarda – III miejsce oraz w kategorii owies: Jolanta Pawlak – I miejsce i Jadwiga Zgarda – II miejsce.

W konkursie ,,Markowy Produkt Powiatu Wieruszowskiego’’ zwycięzcami tegorocznej edycji zostali:  Firma Tartak Tyble Sp. z o.o. za deskę podłogową dworską, Zakład Przetwórstwa Mięsnego w Brzozowcu za polędwicę firmową oraz Stowarzyszenie Integracyjne ,,Klub Otwartych Serc’’ za donice ceramiczne.         

Szczególną częścią uroczystości stało się wręczenie przyznanych przez Radę Powiatu Wieruszowskiego tytułów „Zasłużony dla Powiatu Wieruszowskiego”. Wyróżnionymi tytułem osobami / podmiotami  zostali: Stowarzyszenie Gospodyń Wójcin Nad Prosną, Krystyna Czernecka, Radosław Dudek, Tomasz Jaciuk, Orkiestra Dęta z Dzietrzkowic, Orkiestra Dęta z Łubnic, Andrzej Olbromski,  Fundacja ,,Happy Kids’’, Eugeniusz Książek, Jan Juszczak, Józef Wróbel, Mariusz Dychto, Henryka Sokołowska, Ryszard Trzeciak, Piotr Zawada, Piotr Morta , Andrzej Piluch, Jan Dudek , Stanisław Piskuła.

 

Podczas święta plonów lokalni twórcy ludowi, piekarze oraz pszczelarze przedstawili własnoręcznie wykonane przedmioty i produkty. Stoiska promocyjne zaprezentowały także firmy, instytucje oraz jednostki organizacyjne z terenu gminy i powiatu. Dodatkowym urozmaiceniem był udział Fundacji ,,Happy Kids’’, która przygotowała
dla mieszkańców specjalne atrakcje. O część kulinarną zadbały natomiast obecne na wydarzeniu Koła oraz Stowarzyszenia Gospodyń. Goście mogli również skosztować swojskich potraw oraz domowych wypieków.

Część artystyczną święta wzbogaciły: koncert Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej Dzietrzkowice z grupą mażoretek, występ Zespołu Folklorystycznego ,,Sokolniki’’, ,,Towarzystwa Aktywnych Kobiet’’ z Sokolnik, lokalnych akordeonistów oraz uczniów Zespołu Szkół w Walichnowach. Dożynki zakończyła zabawa taneczna.

 

Starosta wieruszowski składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia tegorocznych dożynek. Szczególne podziękowania skierowane są do wójta Gminy Sokolniki Sylwestra Skrzypka oraz mieszkańców Gminy Sokolniki i miejscowości Walichnowy za podjęcie trudu organizacji dożynek, wystrój miejscowości, swoich posesji oraz nadzwyczaj piękne prezentacje biorące udział w dożynkowym korowodzie, a także dla proboszcza parafii p.w. Św. Marcina w Walichnowach księdza Jana Matwijiszyna za odprawioną Mszę Świętą oraz wygłoszoną homilię.
Starosta dziękuje wszystkim delegacjom, kołom oraz stowarzyszeniom gospodyń wiejskich prezentującym swoje stoiska i przygotowującym potrawy dla zebranych gości,
wystawcom oraz sponsorom. Podziękowania należą się sołtysom, radom sołeckim, pracownikom Urzędu Gminy Sokolniki, pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu
i Turystyki w Sokolnikach, pracownikom Starostwa Powiatowego w Wieruszowie i jednostkom organizacyjnym powiatu za wkład w organizację święta plonów, funkcjonariuszom Policji oraz druhom strażakom z jednostek ochotniczej straży pożarnej za zapewnienie bezpieczeństwa podczas uroczystości. Starosta dziękuje Orkiestrze Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej Dzietrzkowice wraz z grupą mażoretek, chórowi z Sokolnik, zespołom muzycznym, śpiewaczym i artystycznym, młodzieży oraz wszystkim zaangażowanym osobom, które uświetniły część obrzędową i artystyczną dożynek.
Podziękowania skierowane są do wszystkich redaktorów oraz wydawców lokalnych mediów za relację wydarzenia i jego promocję.

Script logo StudioStrona.pl