Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Dzień Patrona Szkoły Stanisława Staszica

25 stycznia br. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie obchodził Dzień Patrona Szkoły.

 

W uroczystym wydarzeniu uczestniczył starosta wieruszowski Andrzej Szymanek, który pogratulował szkole uzyskania zaszczytnego tytułu i zdobycia po raz kolejny w historii szkoły ,,Srebrnej tarczy’’ w rankingu szkół ponadgimnazjalnych miesięcznika ,,Perspektywy’’. Starosta zaznaczy również, że szkoła ma znakomitego patrona, który pomimo upływu czasu może stanowić aktualny wzór do naśladowania.

  

Z tej szczególnej okazji uczniowie przygotowali część artystyczną, w której przypomnieli życie, twórczość, a także zasługi wielkiego reformatora epoki oświecenia – Stanisława Staszica.

Stanisław Staszic światły edukator w okresie zagrożenia ratował niepodległość Polski, a po jej upadku wspierał starania o jej odzyskanie. Ma ogromny wkład w rozwój edukacji Polaków: mieszczan, chłopów i  inteligencję. Stanisław Staszic jako postępowy reformator i wizjoner, wykraczał poza ramy swojej epoki.

Uczniowie, wcielając się w postać Stanisława Staszica i prezentując teksty oświeceniowe pomogli zebranym lepiej zrozumieć ducha minionej epoki.

Script logo StudioStrona.pl