Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Informacja

   W okresie od 01.07.2018 do 31.08.2018 Starostwo Powiatowe w Wieruszowie będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 700 do 1500

  • KOMUNIKAT w sprawie spalania odpadów w piecach

   Spalanie odpadów, w szczególności: odpadów z tworzyw sztucznych, odpadów płyt wiórowych oraz opakowań po środkach ochrony roślin, poza instalacjami do tego celu przeznaczonymi, dla których prowadzący te instalacje posiada wymagane pozwolenia, jest zabronione. Wynika to z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.), który stanowi, że termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów.Takich wymagań nie spełnia jednak piec zainstalowany w gospodarstwie domowym (np. c.o.). Nie wolno zatem spalać odpadów w paleniskach domowych osób fizycznych

Dzień Patrona w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica

W dniu 23 lutego 2018 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie odbyły się uroczyste obchody Dnia Patrona szkoły.

W tym roku szkoła świętowała uzyskanie tytułu „Srebrna Szkoła 2018”. Zdobycie miejsca w czołówce ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY jest dla każdego liceum i technikum zasłużonym powodem do dumy. Świadczy to przecież o dobrej atmosferze w szkole, tworzonej wspólnie przez dobrą kadrę, ambitnych uczniów, a także władze samorządowe dbające o właściwe warunki nauczania.

Dyrektor szkoły Małgorzata Nikodem uhonorowała najlepszych uczniów. Typując Ich do wyróżnienia – pod uwagę wzięto jako główne – trzy kryteria:
- zdawalność egzaminów z kwalifikacji zawodowych,
- średnia ocen z przedmiotów zawodowych,
- udział w konkursach, olimpiadach,
- wyniki w zawodach sportowych.


Przyznano tytuły:

- Najlepsza uczennica w zawodzie technik handlowiec: Paulina Gaj z klasy IV Technikum Handlowego.
- Najlepsza uczennica w zawodzie technik hotelarz: Kinga Siwik z klasy  IV Technikum Hotelarskiego.
- Najlepszy uczeń w zawodzie technik mechatronik: Mariusz Sokołowski z klasy IV Technikum Mechatronicznego.
- Najlepszy uczeń w zawodzie technik mechanik: Andrzej Wypych z klasy IV Technikum Mechanicznego.
- Najlepszy uczeń w zawodzie technik elektryk: Grzegorz Głowacz z klasy IV Technikum Elektrycznego.
- Najlepszy uczeń w zawodzie technik ekonomista oraz najlepszy uczeń w zakresie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim oraz najlepszy uczeń z geografii:
  Tomasz Olszowiak z klasy III Technikum Ekonomicznego.
- Najlepszy uczeń w zawodzie technik budownictwa a zarazem najlepszy matematyk i fizyk szkoły – Mariusz Myszor  z klasy IV Technikum Budowlanego, laureat olimpiad, konkursów
  i stypendysta Premiera RP.
- Najlepszy uczeń  w zawodzie technik logistyk oraz zwycięzca Konkursu szkolnego z wiedzy o Stanisławie Staszicu: Michał Brząkała z klasy II Technikum Logistycznego.
- Najlepszy uczeń w zawodzie technik informatyk: Dawid Morka z klasy IV Technikum Informatycznego.
- Najlepsza uczennica w zakresie umiejętności posługiwania się językiem angielskim: Natalia Piwowar z klasy IV Technikum Informatycznego.
- Najlepsza uczennica w zakresie wiedzy z języka polskiego: Karolina Karsznia z klasy IV Technikum Budowlanego.
- Najlepsze sportsmenki szkoły: Karolina Walacik z klasy I Technikum Logistycznego Klaudia Kopis  z klasy III Technikum Logistycznego.

 

Oprawę artystyczną uroczystości zapewnili uczniowie pod czujnym okiem polonistów: Pani Eweliny Heidt i Pana Norberta Junke.

To pod Ich opieką powstał świetny program, w którym zagrali: Piotr Wojciechowski, Aleksandra Tomczyk  i Karolina Bylicka z klasy I Technikum Logistycznego, Sebastian Owczarek  z klasy III Technikum Logistycznego, Artur Janas z klasy III R, Hubert Owczarski i Adam Cyga z klasy II Technikum Budowlanego, Jakub Jaśniak z klasy II Technikum Informatycznego.
Uroczystość prowadzili: Sandra Augustyniak z klasy IV Technikum Budowlanego i Patryk Zgadzaj z klasy IV Technikum Elektrycznego.

 

Script logo StudioStrona.pl