Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Informacja

   W okresie od 01.07.2018 do 31.08.2018 Starostwo Powiatowe w Wieruszowie będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 700 do 1500

  • KOMUNIKAT w sprawie spalania odpadów w piecach

   Spalanie odpadów, w szczególności: odpadów z tworzyw sztucznych, odpadów płyt wiórowych oraz opakowań po środkach ochrony roślin, poza instalacjami do tego celu przeznaczonymi, dla których prowadzący te instalacje posiada wymagane pozwolenia, jest zabronione. Wynika to z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.), który stanowi, że termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów.Takich wymagań nie spełnia jednak piec zainstalowany w gospodarstwie domowym (np. c.o.). Nie wolno zatem spalać odpadów w paleniskach domowych osób fizycznych

Dzisiejsze spotkanie na cmentarzu żydowskim odwołane!

Dziękujemy za zainteresowanie informacją o spotkaniach na cmentarzu żydowskim w związku z 75. rocznicą likwidacji wieruszowskiego getta. To dobrze móc się przekonać, że poczucie lokalnej wspólnoty jest silne, że ludzkie odruchy są ważniejsze od uprzedzeń.

Niestety - dzisiejsze spotkanie zostaje odwołane.

Gmina Żydowska we Wrocławiu i Urząd Miasta i Gminy w Wieruszowie prowadzą w tej chwili rozmowy na temat zagospodarowania terenu cmentarza. Na czas tych rozmów jest prośba o nieingerowanie w to, co się tam dzieje - a ingerencją jest nawet wyrwanie chwastów i skoszenie trawy.
Szanując wszelkie wymogi - nakazy i zakazy religii judaistycznej dotyczące miejsc pochówku, zostawimy także zbiorową mogiłę w nienaruszonym stanie.
Możemy mieć na ten temat różne zdania, ale powinniśmy uszanować to stanowisko.
Jeszcze raz dziękujemy za zainteresowanie i wyrazy poparcia.

                                                                           

Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.facebook.com/sladamiwieruszowskichzydow/ .

Script logo StudioStrona.pl